In 2023 moet commercieel vastgoed een C-label hebben anders wordt het onverhuurbaar verklaard. Hoe kan isolatie hierin bijdragen en hoe kan dat resulteren in een duurzamere business case?

Hannie Stappers, Director Public Affairs ROCKWOOL: “Breekt nu dan eindelijk de tijd aan om naast de focus op energie en CO2 in te gaan zien dat het gaat om de integrale visie? Dat een gezonde en prettige werkomgeving, de sociale duurzaamheid van een gebouw, meer bijdraagt dan enkel de focus op energie en CO2? Vastgoed en ‘gezondheid en veiligheid’ kunnen niet meer worden los gezien.

We zien dat in het streven om gebouwen steeds energiezuiniger te maken, de gebruiker vaak uit het oog wordt verloren. Zo zal bijv. meer aandacht voor akoestiek en een betere spraakverstaanbaarheid leiden tot minder stress en minder ziekteverzuim. Het gebruik van een (isolatie-)materiaal dat dus niet alleen maar energie bespaart maar daarnaast kan zorgen voor een productievere en veiligere werkomgeving kan het verschil maken.

Voor werkgevers is gezond en gelukkig personeel essentieel om het bedrijf productief en succesvol te maken en te houden. De personeelskosten, bestaande uit salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, beslaan meestal 90% van de bedrijfskosten van een bedrijf ten opzichte van 1% aan energiekosten. De productiviteit van de werknemers en alles wat deze productiviteit kan aantasten zou daarom een belangrijk aandachtspunt moeten zijn.

Een schijnbaar bescheiden verbetering van de gezondheid of productiviteit van de werknemers kan grote positieve financiële gevolgen hebben voor werkgevers. Dat vereist een andere manier van denken bij het ontwerpen en renoveren of verhuren van een pand.

Circulair denken en een andere rol als leverancier

Binnen ROCKWOOL hebben we deze trends op gezondheid en veiligheid samen met onze impact bij elkaar gebracht. Onze onderscheidende waardepropositie is daarmee verschoven van enkel energie en CO2 naar gezondheid, veiligheid, hogere productiviteit en bedrijfscontinuïteit. We gaan zelfs een stapje verder: isolatie is geen kostenpost maar een middel dat bijdraagt aan de primaire processen binnen een organisatie, dat is echt anders denken!

Een circulair bouwproces stuurt naar onze mening op levensduur en welzijn (comfort). Hier staat het optimaliseren van de waarde voor de gebruiker centraal. Waarde wordt berekend voor de gehele levensduur en daarna (Total Cost of Ownership / Use), waardoor nieuwe verdienmodellen ontstaan.

Andere rol andere doelgroepen

Door deze manier van impactanalyse, interesseren we nu ook verzekeraars, beleggers, pensioenfondsen, etc. Onze rol is daarmee opgeschoven in de waardeketen naar aanjager van het nieuwe impact denken.

Trends en een andere kijk op gebouwen

Als we alleen al kijken naar de feiten en cijfers (Figuur 1) zien we dat door toenemende vergrijzing en daarmee kwetsbare doelgroepen het nog belangrijker wordt om te zorgen voor gezond vastgoed én sowieso een gezonde woon-, werk, en leefomgeving. Maar waarom praten we er zoveel over en waarom lijken we het wiel weer opnieuw te moeten uitvinden? Europa lanceerde reeds in 2014 de Europese norm NEN-EN 16309, die de sociale duurzaamheid van een gebouw in kaart brengt.

Deze norm is onlangs vertaald in een tool genaamd AQSI (Assessing and Qualifying Social Impact of Buildings). De tool is opgebouwd rondom de zes aandacht-gebieden uit de norm: gezondheid en comfort, veiligheid, aanpasbaarheid, onderhoud, toegankelijkheid en impact op de omgeving. ‘Op basis van deze zes thema’s kan men projecten langs de meetlat leggen. Op deze manier kun je de duurzaamheid van een gebouw kwalificeren en kwantificeren en de juiste vragen hanteren voor bijvoorbeeld (circulaire) tenders. Dit gaat de markt stimuleren te differentiëren. Waar wachten we nog op?

Evidence-based

We vonden het van groot belang om onze data, bedoeld voor onze MVO rapportage, te gebruiken om de daadwerkelijke impact inzichtelijk te maken, waarbij we gebruik hebben gemaakt van consultants (Ecofys, Sustainalize, Geofoxx) die ons hebben gechallenged, onze eigen kennis, nationale bronnen en peer reviewed wetenschappelijk onderzoek. Deze tocht naar het berekenen van onze impact heeft geresulteerd in aanzienlijke bedragen die met name laten zien dat ‘People + Planet’ leidt tot ‘Profit’. Deze bronnen zijn allemaal weergegeven in ons MVO rapport, daar vind je ook de interessante rekensommen terug achter Figuur 2.

Isolatie als ‘driver for change’

Isolatie speelt een belangrijke rol in dit geheel, isolatie heeft een duidelijke samenhang met bijna alle thema’s. Het heeft effect op gezondheid en comfort, maar ook op veiligheid, onderhoud, aanpasbaarheid, toegankelijkheid en impact op de omgeving.