Duurzaamheid wordt in steden steeds belangrijker. Meer dan de helft van de mensen op de wereld woont namelijk in de stad. In 2050 zal tweederde van alle mensen – 6,5 miljard mensen – in de stad wonen. De grootste stad is Tokio, met meer dan 38 miljoen mensen. Daarbij valt Amsterdam, met nog geen 1 miljoen inwoners in het niet. Duurzame ontwikkeling kan niet worden bereikt zonder de manier waarop we onze stedelijke ruimten bouwen, beheren en ingrijpend veranderen. Wat maakt dat steden aantrekkelijk blijven, ondanks dat ze steeds voller en duurder worden? De belangrijkste reden is werk. De leefbaarheid in steden staat echter onder druk en dat biedt kansen voor investeerders. 

Duurzame steden: meer banen en kansen creëren

De stad is waar de banen, vooral de interessante banen zijn. Jonge mensen moeten naar de stad voor hoger onderwijs en blijven daar vaak hangen. Ook het aanbod van cultuur (musea, theater, film) en de daaraan gerelateerde activiteiten en banen vergroten de aantrekkingskracht van steden. Met al die bedrijvigheid zal het je niet verbazen dat de helft van het wereldinkomen in de stad gegenereerd wordt. Het duurzaam maken van steden betekent het creëren van carrière- en bedrijfskansen, veilige en betaalbare huisvesting en het opbouwen van een veerkrachtige samenleving en economie. Het gaat om investeringen in het openbaar vervoer, het creëren van groene openbare ruimten en het verbeteren van de stadsplanning en het stadsbeheer op een participatieve en inclusieve manier. Beleggers kunnen dus op veel gebieden investeren in duurzame steden. 

Steden steeds drukker, heter en duurder

Om de groei in steden ook in de toekomst veilig te stellen, moet de leefbaarheid in de steden behouden blijven. De kwaliteit van leven in de steden staat onder druk: het wordt drukker, heter en duurder. Drukker omdat steeds meer mensen naar de steden trekken en het toerisme toeneemt. Heter vanwege de klimaatverandering en een gebrek aan groen. De warmte blijft hierdoor langer in de stad hangen. Steden worden ook steeds duurder door een gebrek aan betaalbare woningen. De nieuwbouw van woningen in steden is onvoldoende om de toestroom van nieuwe stadsbewoners bij te benen. Investeringen in woningen en groen zijn dus noodzakelijk en dit biedt kansen voor beleggers in duurzame steden. 

Kansen voor belegger in duurzame steden

Voor vastgoedbeleggers zijn er op de korte termijn kansen genoeg als het gaat om duurzame steden. Een toekomstbestendige belegger anticipeert op drukkere steden en belegt duurzaam. Er zijn investeringskansen in klimaat neutrale gebouwen, groene daken, verticale landbouw, een slimme infrastructuur en niet te vergeten een goede gezondheid van de stadsbewoner. Want zonder fitte en gezonde stedelingen kan een stad niet renderen.