Laten zien hoeveel mensen er op een vacature gereageerd hebben, ongeacht of het er veel of weinig zijn, verhoogt het aantal sollicitanten op die vacature. Dat is de hoofdbevinding uit een onderzoek van Tufts University (TU). Bedrijven en organisaties zouden deze informatie kunnen gebruiken om een gevarieerder team samen te stellen.

Diversiteit en kuddegedrag

Uit het onderzoek, dat gepubliceerd is in Management Science, bleek dat vooral vrouwelijke kandidaten geneigd waren om eerder te reageren op vacatures waar het aantal sollicitanten werden vertoond. Volgens TU-onderzoeker en econoom Laura Gee kan deze informatie helpen om de verschillen tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt te verkleinen.

Ze analyseerde gegevens van een eerder onderzoek uit 2012. Hierin verzamelde LinkedIn de sollicitatiegegevens van 2,3 miljoen gebruikers. Tijdens dit experiment kwamen er 100.000 vacatures voorbij van 23.000 bedrijven. Hieruit concludeerde Gee dat het vertonen van het aantal sollicitanten 1,9 tot 3,6 procent meer sollicitanten oplevert.

Toenemende interesse in ‘mannelijk werk’

Naast de toename in vrouwelijke sollicitanten, steeg ook de populariteit van typische mannelijke functies onder deze doelgroep. Gee definieert dit als geadverteerde posities die voor meer dan 80 procent gedomineerd worden door mannen. Omdat LinkedIn geen informatie verzamelt over het geslacht van hun gebruikers, maakte ze voor deze bevinding gebruik van afgeleide data.

“Organisaties spreken vaak hun wens uit voor meer diversiteit op de werkvloer, vooral als het gaat om vrouwen. Op deze manierwillen ze de beroepssegregatie tussen mannen en vrouwen aanpakken”, zegt Gee. “Door dit kleine stukje informatie over vacatures toe te voegen kunnen ze meer sollicitanten aantrekken, met als logisch gevolg dat er ook meer mensen met een diverse achtergrond reageren.

Diversiteit in kennis en ervaring

Het onderzoek wees ook uit dat mensen met weinig werkervaring sneller voor vacatures gaan die informatie geven over hun populariteit. Deze mensen brengen vaak nieuwe kennis en ervaring met zich mee, wat eveneens de diversiteit kan beïnvloeden. Dat is naast uiterlijke kenmerken en culturele achtergrond ook een belangrijk aspect van diversiteit.

Belang van diversiteit

Gee voerde het onderzoek uit omdat ze gelooft in het belang van diversiteit, en eerdere onderzoeken laten ook zien dat bedrijven met een hogere diversiteit beter presteren. Dit is voornamelijk zichtbaar op het gebied van innovatie. Volgens Gee zijn de vakgebieden waar veel innovatie plaatsvindt, zoals in de Hightech en financiële wereld, echter nog niet divers genoeg. Managers in deze sectoren zouden er verstandig aan doen om zich op andere doelgroepen te richten. Bijvoorbeeld door het aantal sollicitanten bij hun vacatures te vermelden, aldus Gee.