Duurzaamheid wordt steeds meer gemeengoed in het bedrijfsleven, en dit is eveneens het geval in de bierindustrie. Zo is Koninklijke Grolsch op verschillende manieren slagen aan het maken om hun verpakkingen duurzamer te maken. Hoe doen ze dit precies? Corporate Affairs Director Koert van ’t Hof, Marketing Manager Premium Brands Jaap Sühre en Packaging Material Development Specialist Joost Nawijn vertellen over de manieren waarop Grolsch haar groene imago waarmaakt.

Wat is het duurzaamheidsbeleid van Koninklijke Grolsch?

Van ’t Hof: “We hebben al jaren een actief duurzaamheidsbeleid bij Grolsch, en één van onze ambities is om in 2025 volledig klimaatneutraal te zijn. Vanuit die ambitie zijn de energietransitie en circulaire verpakkingen dus erg belangrijk. We willen steeds meer duurzame verpakkingen gebruiken en voor het grootste gedeelte gaat dit al erg goed. Zo is er in Nederland natuurlijk al een retoursysteem voor onze kratten voor thuisconsumptie, en worden al onze horecaproducten al in herbruikbare fusten en tanks geleverd. Die twee opgeteld zijn de bulk van ons verkoopvolume, dus het grootste gedeelte – circa 70 procent – is al circulair. Maar dit ontslaat ons natuurlijk niet van de verantwoordelijkheid om ook op andere gebieden nog flink wat slagen te maken. Hierbij speelt plastic voor onze blikverpakkingen bijvoorbeeld een belangrijke rol.”

Welke ambities hebben jullie nog meer?

Van ’t Hof: “Op het gebied van plastic verpakkingen zijn we nog met een aantal ontwikkelingen bezig die we in de nabije toekomst willen realiseren. Zo hebben we bierblikken die met een recyclingpercentage van 95 procent in Nederland al volop hergebruikt worden, maar om die blikken heen zitten plastic folies. Daar is an sich niets mis mee, aangezien plastic prima verpakkingsmateriaal is als het meerdere keren gebruikt kan worden. De ambitie die we hierbij dus hebben opgesteld, is dat we het gebruik van eenmalige plastics zoveel mogelijk gaan verminderen en de inzet van gerecycled plastic willen stimuleren. Onze eerste inzet is gewoon om zoveel mogelijk gerecycled materiaal te gaan gebruiken. Dat is best wel een uitdaging aangezien we ook met onze leveranciers in de markt moeten samenwerken. Want waar halen we die plastics dan vandaan? Het is in de markt namelijk nog best een uitdaging om ervoor te zorgen dat er hergebruikt plastic van hoge kwaliteit beschikbaar is. De eerste resultaten zijn echter veelbelovend!”

Welke rol speelt duurzaamheid binnen jullie merken?

Sühre: “Duurzaamheid is voor al onze merken belangrijk, maar vooral bij Kornuit speelt dit nu een grote rol. Met dit jonge merk hebben we namelijk de kans om nieuwe verpakkingen te testen en alle andere mogelijkheden rondom duurzaamheid kritisch onder de loep te nemen. De doelgroep van Kornuit – mensen van 18 tot 30 jaar – hecht zeer veel waarde aan duurzame producten en merken. Ons plan is dus om alle duurzame ontwikkelingen die we met Kornuit doormaken op termijn ook bij onze andere merken te introduceren. Op verpakkingsgebied hebben we nu een aantal stappen gezet waar we echt trots op zijn, zoals ons krat dat volledig uit gerecycled consumentenplastic gemaakt is. Met Kornuit zijn we het eerste en enige biermerk ter wereld dat een krat op de mark heeft gebracht dat voor 100 procent uit huishoudelijk afval is gemaakt. Maar ook de folie van onze multipack blikken is al van gerycled plastic gemaakt. Zo nemen we dus ook met onze merken onze verantwoordelijkheid in het duurzaamheidsvraagstuk.”

Hoe dragen jullie deze verantwoordelijkheid over op de consument?

“Dit doen we bijvoorbeeld op festivals en evenementen waar geen glas gebruikt mag worden. Daar zijn we namelijk aan het experimenteren met het gebruik van harde plastic bekers – oftewel hard cups – waar een soort statiegeldsysteem op zit. Consumenten betalen dan aan het begin van het festival een halve consumptiemunt en krijgen die bij het inleveren van de beker weer terug. Hierdoor is de beker tijdelijk in het bezit van de consument en stimuleren we meervoudig gebruik en reduceren we het afval van plastic. Onze doelstelling is om in 2020 daar waar mogelijk compleet vrij te zijn van plastic wegwerpbekers. Op alle festivals waar Kornuit (en Grolsch) geschonken wordt, willen we die hard cups, of een ander duurzaam alternatief gaan inzetten. Hiervoor hebben wij in oktober ook samen met een aantal andere koplopers een zogenaamde Plastic Promise uitgesproken en aangeboden aan de Staatssecretaris van Veldhoven tijdens het Amsterdam Dance Event.”

“We proberen al het afval dat we produceren dus te recyclen en weer op de markt te brengen, maar vervolgens komt het in handen van de retailer en consument te liggen.”

Voor welke uitdagingen komen jullie te staan in het recycleproces?

Nawijn: “We zijn actief bezig met het afwegen van alle mogelijkheden omtrent onze kunststofstromen. Wat voor materiaal krijgen we binnen? Hoe kunnen we dat het beste verwerken om het weer in dezelfde vorm terug te krijgen in onze brouwerij? Dit moet allemaal op zo’n manier gebeuren dat we niets meer toevoegen aan de plasticberg die al bestaat. Onze flessen komen bijvoorbeeld op pallets binnen waar kunststofhoezen omheen zitten. Waar die hoezen voorheen als separate stroom werden verwerkt, moeten we nu gaan kijken hoe we deze materialen kunnen inzetten om regranulaat van te kunnen laten maken om vervolgens opnieuw in te zetten als grondstof. We proberen al het afval dat we produceren dus te recyclen en weer op de markt te brengen, maar vervolgens komt het in handen van de retailer en consument te liggen. Dit roept de vraag op hoe we de keten zo kunnen beïnvloeden dat alles hergebruikt wordt. Of het nu bij de retailer of bij ons weer terugkomt, we moeten die kringloop van afval steeds beter gaan organiseren.”

Hoe pakken jullie dit aan?

Nawijn: “Dit doen we onder andere door met andere Nederlandse brouwers in gesprek te gaan om te kijken hoe we dit als keten beter kunnen oplossen. Zo lopen we ook gezamenlijk tegen bepaalde wet- en regelgeving aan. Binnen de huidige wetgeving mag gerecycled kunststof namelijk niet direct in aanraking komen met het voedselproduct, en dat vormt wel een probleem voor ons. Aan de binnenkant van onze kroonkurken zit namelijk een kunststof afdichting, die we uiteindelijk ook van gerecycled materiaal willen maken. Daar moet de wetgeving dan natuurlijk uiteindelijk wel op aangepast worden. We zien vaak dat de techniek sneller gaat dan de wet- en regelgeving en dit soort zaken brengen wij dus ook bij de overheid onder de aandacht. Het hele duurzaamheidsvraagstuk valt of staat namelijk ook met de mate waarin alle belanghebbende partijen hun verantwoordelijkheid nemen.”

Kornuit

Meer informatie
Koninklijke Grolsch is al jaren één van de groenste brouwerijen van Nederland. Duurzaam en Verantwoord Ondernemen (DVO) is dan ook een onlosmakelijk deel van het overall bedrijfsbeleid. Naast het borgen van de bedrijfsdoelstellingen op lange termijn, wil Grolsch hiermee de impact op het milieu minimaliseren en een actieve bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving met aandacht voor zowel milieu, als sociale en economische ontwikkelingen.

De prioriteiten waar Grolsch op focust zijn:
1. Het reduceren van CO2/energie in brouwerij en transport
2. Het maximaliseren van circulaire verpakkingen
3. Het hergebruik van afval maximaliseren
4. Het gebruik van water reduceren en de beschikbaarheid veiligstellen
5. De sociale & economische groei stimuleren
6. Het verantwoord alcohol gebruik bevorderen

Kijk voor meer informatie op:
www.koninklijkegrolsch.nl/Sustainability
www.dvo-jaarverslag.koninklijkegrolsch.nl
www.ontdekkornuit.nl