Voor grote merken is het belangrijk een duidelijke duurzaamheidsagenda te hebben; zij kunnen namelijk het verschil maken. Coca-Cola ziet het daarom als een belangrijke taak om deze voortrekkersrol te benutten en zet zich met hoge ambities in voor de verduurzaming van haar producten en processen. Arjanne Hoogstad (manager Duurzaamheid) en Derk van de Luitgaarden (manager National & Keyaccounts) van Coca-Cola European Partners in Nederland leggen uit.

“Door de grote schaal waarop wij opereren, hebben wij een bepaalde verantwoordelijkheid die we kunnen en moeten nemen.”

Waarom is verduurzaming zo belangrijk voor Coca-Cola?

Hoogstad: “We zijn groot, aanwezig en zichtbaar. Door de grote schaal waarop wij opereren, hebben wij een bepaalde verantwoordelijkheid die we kunnen en moeten nemen. Om die reden zijn we al jaren bezig onze producten, de dranken en hun verpakkingen, te verduurzamen aan de hand van ons duurzaamheidsplan. Daarnaast is het niet meer dan vanzelfsprekend om vandaag de dag duurzaam te werk te gaan. Het hoort allemaal bij modern ondernemerschap: wie succesvol wil blijven, moet verantwoord ondernemen.”

Welke aspecten spelen een rol bij het verduurzamen van de verpakkingen?

Hoogstad: “Het verduurzamen van verpakkingen speelt al heel lang, en begint bij onszelf. Daarom doen wij er alles aan om de verpakkingen zelf zo duurzaam mogelijk te maken – van glas en blik tot PET. Hierbij maken we gebruik van vier criteria: reduce – minder materiaal per verpakking, re-use – hergebruik van materiaal, recycle – gebruik van gerecycled materiaal, en renew – gebruik van nieuw duurzaam materiaal. In Nederland is 100 procent van onze flesjes en blikjes nu al recyclebaar, en alle nieuwe verpakkingen moeten hier ook aan kunnen voldoen. De volgende stap in de duurzaamheidsketen is het betrekken van onze klanten en de consumenten. We hebben hen ook echt nodig om de verpakkingen te recyclen. Daarom moeten we hen duidelijk maken dat het gaat om waardevol materiaal, dat meerdere levens kan hebben.”

Van de Luitgaarden: “Binnen verduurzaming is het cruciaal dat verpakkingen terugkomen omdat het bijvoorbeeld over hoogwaardig plastic gaat. Om dit mogelijk te maken, werken we samen met onze partners. Dit zijn voornamelijk bedrijven die onze producten afnemen om aan consumenten te verkopen, zoals cateraars, bioscoopketens en universiteiten. Met hen gaan we in gesprek hoe we onze verpakkingen terug kunnen krijgen, bijvoorbeeld door middel van specifieke afvalbakken met leuke en aansprekende communicatie. Je moet mensen hierbij motiveren om naar de bakken te gaan en deze te gebruiken.”

Hebben jullie een specifiek voorbeeld van een dergelijke samenwerking?

Van de Luitgaarden: “Op hogescholen en universiteiten zijn we in gesprek met zogenaamde Green Offices. Dit zijn commissies gevormd door studenten, die naast hun studie op een bepaalde manier betrokken willen zijn bij duurzaamheid. Deze studenten zijn belangrijke adviseurs voor de universiteit en zijn zeer gemotiveerd om duurzaamheid verder door te vertalen op de campus en in het onderwijs. Zij voelen zich echt verantwoordelijk en maken samen met ons plannen. Daarnaast kijken zij anders naar de duurzaamheidskwestie; zij denken vanuit een open houding en ze willen het onderwerp echt begrijpen en met oplossingen aan de slag. Onlangs hebben wij een Green Office-challenge uitgeschreven waarbij we drie universiteiten en één hogeschool hebben uitgenodigd een plan op te stellen om alle verpakkingen binnen hun instelling terug te krijgen. De presentaties waren erg leuk, en er waren veel goede ideeën om dit op een ludieke en impactvolle manier te doen. Het beste plan gaan wij nu steunen in de uitvoering. Dat is het leuke van dergelijke samenwerkingen: je kunt direct resultaat boeken.”

In 2025 willen jullie 100 procent van jullie verpakkingen in West-Europa inzamelen. Is dit haalbaar?

Hoogstad: “Het is erg ambitieus, maar we kunnen als Coca-Cola geen genoegen nemen met een doelstelling van minder dan 100 procent. Per land zullen de strategie en uitwerking verschillen, want ieder land heeft een andere uitgangspositie. In Nederland zamelen we bijvoorbeeld al 95 procent van onze grote PET-flessen en 70 procent van onze kleine flesjes en blikjes in. Dit kan
verhoogd worden door uitbreiding van het statiegeldsysteem, maar ook door een goede infrastructuur op bijvoorbeeld universiteiten en festivals. Het vereist een systeem dat de consument begrijpt en waar de afvalbewerkers mee aan de slag kunnen. We zullen meerdere interventies nodig hebben om tot de 100 procent te komen.”

In 2016 en 2017 heeft Coca-Cola de hoogste score op het gebied van verpakkingen behaald in de Dow Jones Sustainability Index. Wat betekent dit voor de toekomst?

Hoogstad: “De Dow Jones Sustainability Index is een jaarlijkse notering, die je ook weer kunt kwijtraken. Er is alleen plek voor de beste drie. Om onze notering te behouden, moeten we dus ons best blijven doen. Daarom evalueren wij doorlopend onze duurzaamheidsplannen en -doelstellingen en stellen deze indien nodig bij. Stellen we de juiste prioriteiten? Is het ambitieus genoeg? Zo hebben we onze doelstelling voor CO2-reductie een aantal jaar geleden naar boven bijgesteld. Dat is het leuke van duurzaamheid: er zijn zoveel innovaties dat doelstellingen die eerst bijna onbereikbaar leken, opeens eerder gehaald worden dan verwacht. Op deze manier blijven we onszelf verbeteren.”

Van de Luitgaarden: “Om in de index te blijven, moet je leidend zijn. En dat verwachten onze klanten ook. Daarom zijn wij constant bezig met het proces van informeren, activeren en stimuleren van onze consumenten. Het eindigt niet bij het maken van de juiste verpakking, maar het begint ook niet pas daar waar het de consument raakt. We moeten de hele keten meekrijgen in de uitdaging die we hebben: ervoor zorgen dat onze verpakkingen weer terugkomen en de fabriek opnieuw verlaten als verpakkingen gevuld met een lekker drankje.”

Jullie hebben recent voor de tweede keer OPEN georganiseerd. Wat was het doel van deze reeks dialogen?

Hoogstad: “Tijdens OPEN 2017 hebben we onze duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 gepresenteerd. Daar zitten uitdagende doelen tussen, waarvan het behalen niet vanzelfsprekend is. Vandaar dat we een jaar later de voortgang wilden presenteren. Dat zijn we in onze ogen verplicht aan onszelf en de mensen om ons heen. Daarnaast is zo’n jaarlijks moment een goed hulpmiddel om concrete vooruitgang te realiseren. Je wil toch nu iets presenteren in plaats van over drie maanden. Waar het tijdens dit terugkerende evenement echter vooral om draait, is dialoog. Wij hebben als bedrijf hoge ambities, maar willen graag van onze partners en belanghebbenden horen wat zij van ons verwachten. Tijdens OPEN gaan we daarom gedurende twee weken gesprekken aan met onder andere wetenschappers, maatschappelijke organisaties, de media, retailers, leveranciers, klanten en collega’s. Zij leveren kritiek, dragen nieuwe ideeën aan of spreken waardering uit voor bestaande initiatieven – waardevolle feedback waar wij op kunnen bouwen. Die open, kwetsbare houding is ons heel erg eigen. Met OPEN treden we daar actief mee naar buiten, maar in werkelijkheid doen we dit het hele jaar door. Men kan altijd bij ons terecht met een mening, vraag of visie. Onze deur staat open.”

Meer informatie
www.cocacolanederland.nl
0800-262 226 52