Steeds meer organisaties nemen één of meerdere diensten uit de cloud af. Dit biedt kansen, maar is zoals bekend niet geheel zonder risico’s. Om deze risico’s zoveel mogelijk af te dekken is het regelmatig testen van de software noodzaak.

Testen begint al voor implementatie van cloud-diensten.

Het testen van software is zeer essentieel voor de bedrijfsvoering. Tot het jaar 2000 werd dit onderdeel nog niet overal zo belangrijk gevonden. Organisaties vonden het vaak onzin en bovendien te prijzig. Een aantal incidenten heeft er echter voor gezorgd dat testen inmiddels niet langer ter discussie staat. Zo ging het in 2008 goed mis bij de Belastingdienst. Aangiftes van particulieren en ondernemers werden destijds verwerkt door een niet getest systeem. Maar liefst 730.000 aangiftes waren daardoor onbruikbaar.

Volwassen

De reactie op een incident als dit heeft het testvak volwassen gemaakt. Er worden steeds hogere eisen aan de testmanager gesteld. Dit heeft tevens te maken met een toenemend gebruik van het aantal cloud services, waarbij een groot aantal risico’s komt kijken. Testen is kortweg op te splitsen in twee doelen: aantonen dat de software naar behoren werkt en het vinden van fouten.

Bij veel veranderingen in de software of een toe- of afname van het aantal gebruikers kan het zijn dat de software niet meer juist functioneert of niet meer aansluit bij de bedrijfsvoering. Het gevolg kan zijn dat werknemers hun werkzaamheden niet meer goed kunnen uitvoeren.

Continu proces

Om de risico’s van cloud-diensten te beperken, is testen essentieel. Testen is niet langer een beperkte activiteit, maar een continu proces en steeds vaker een standaard onderdeel van het IT-traject. Waar het testen tijdens ontwikkeling al volledig ingeburgerd is, moet bij het gebruik van cloud services ook bij het selecteren van de verschillende diensten en voor de implementatie aan risicobeheersing gedaan worden.

Veel risico’s hebben namelijk te maken met bepaalde keuzes die de organisatie al maakt vóór de implementatie van cloud services. Bovendien hebben organisaties te maken met de privacywetgeving. Want waar staat de data precies in cloud? En wie kan die data inzien? Door dit tijdens de selectieprocedure al vast te leggen is een groot aantal risico’s van tevoren al te voorkomen.

Nieuwe risico’s

Testen tijdens productie was vroeger not done, nu is dat noodzakelijk. Want juist de mogelijkheden die cloud services bieden met betrekking tot flexibiliteit (op- en afschalen indien nodig) maakt deze diensten zo aantrekkelijk. Echter maakt dit monitoren en testen tijdens productie nog belangrijker. Er treden voortdurend nieuwe continuïteitsrisico’s op.

De cloud wordt namelijk door meerdere mensen gebruikt; hoe meer gebruikers, hoe langzamer de toepassing. Voor een ondernemer met een webshop bijvoorbeeld kan dit zeer nadelige gevolgen hebben. Want een consument die te lang moet wachten, gaat naar de webshop van de concurrent. Continu end-to-end testen, zelfs na het live gaan van software, is dus essentieel.