Strikt juridische oplossingen in een conflict zijn vaak geen echte oplossingen. De jurist van de toekomst doet er goed aan zich te bekwamen in mediation. Dit zegt Dick Allewijn, bijzonder hoogleraar Mediation in zijn oratie. Hij legt uit wat mediation en recht met elkaar te maken hebben. Wat kunnen rechters en advocaten leren van mediators? Op welke gebieden kan een wisselwerking een verschil maken?

Mediation

Mediation komt voor wanneer een professional aanschuift bij twee personen of instanties die met elkaar in conflict zijn geraakt. De mediator helpt hen om een, voor beiden, aanvaardbaardbare oplossing voor dit conflict te vinden. ”Daar kunnen rechters veel van leren”, aldus Allewijn. Niet alleen omdat rechters graag zaken schikken, maar ook, omdat het innemen van een mediatorspositie helpt om partijen echt te horen. Partijen die zich echt gehoord weten kunnen hun conflict makkelijker loslaten, en zich dus makkelijker neerleggen bij de uitslag van een rechtszaak, ook als die tegenvalt. De kans dat zij het vertrouwen in het recht en de rechtspraak behouden, neemt daardoor ook toe.

Dejuridiseren

Ook advocaten kunnen van mediators leren hoe zij het gesprek op achterliggende belangen kunnen brengen en problemen kunnen ‘dejuridiseren’. Met als resultaat dat vaker de meest passende methode wordt gekozen om het probleem op te lossen en nodeloze escalatie wordt vermeden. Allewijn stelt vast dat dit in toenemende mate wordt verwacht van de jurist van de toekomst. Voor veel gebruikers van het recht en voor de samenleving zijn strikt juridische oplossingen vaak geen echte oplossingen.

Echtscheidingen

Allewijn noemt als actueel voorbeeld het grote aantal echtscheidingen waar de kinderen steeds vaker in de knel komen. Procederen volgens het zogenaamde toernooimodel kan dan desastreuze gevolgen hebben. Deskundigen zoeken daarom naar andere procedures, meer op de-escalatie en op verbinding gericht. Neem het recente rapport van Rouvoets Platform ‘Scheiden zonder Schade’: Scheiden, en de kinderen dan? De inzichten uit het mediationvak kunnen in die zoektocht behulpzaam zijn.

Bron: Vrije Universiteit