Er is sprake van een verhoging van de bijtelling. Daarnaast kijken werkgevers vanuit kostenoogpunt als wel duurzaamheidsoverwegingen op een andere manier naar zakelijke mobiliteit. Dit maakt dat de markt ervoor flink in beweging is.

Bijtelling

In december werden er bijna twee keer zoveel auto’s verkocht als in dezelfde maand een jaar eerder. De oorzaak: de verhoging van de bijtelling per 1 januari 2016 voor verschillende automodellen. Leasemaatschappijen hadden een belangrijk aandeel in deze groei, werknemers die toch al recht hadden op een nieuwe auto vroegen deze vaak versneld aan, waardoor ze nog een paar jaar extra recht hebben op de voordelige bijtellingspercentages. De komende jaren wordt er stap voor stap toegewerkt naar een gelijk percentage voor alle auto’s, behalve volledig elektrische auto’s.

Flexibiliteit in zakelijke mobiliteit

Dat, gecombineerd met werkgevers die de mobiliteit van werknemers kostenbewuster, efficiënter en duurzamer willen organiseren, zorgt ervoor dat de markt voor zakelijke mobiliteit flink aan het veranderen is. “Flexibiliteit, zowel voor de werkgever als voor de werknemer vormt hierin de rode draad”, zegt Renate Hemerik, directeur van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. “Men wil verschillende vervoersmodaliteiten combineren, geen vaste auto maar wisselende voertuigen en flexibelere contracten.”

De voordelen van een mobiliteitsbudget

Bedrijven werken bijvoorbeeld steeds vaker met mobiliteitsbudgetten, waarin verschillende vormen van mobiliteit gecombineerd worden. Zo’n budget heeft volgens Henk Meurs, hoogleraar mobiliteit aan de Radboud Universiteit in Nijmegen verschillende voordelen. “Het autopark wordt efficiënter gebruikt, want er is veel minder stilstand. Daarnaast zijn de kosten beter beheersbaar en is er ook een voordeel in termen van maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Dat komt doordat werknemers worden gestimuleerd om minder zakelijke kilometers te maken. Maar met zo’n budget werken heeft ook beperkingen, benadrukt Hemerik. “De werkgever krijgt meer beheertaken en moet strikte spelregels opstellen. Je wil immers wel dat je werknemer efficiënt blijft reizen en dat hij in een veilige, representatieve auto rijdt.”

Opkomst van privélease

De mobiliteitsbudgetten werken privélease in de hand. Er zijn steeds meer particulieren die zelf een auto leasen, al dan niet om die deels ook voor hun werk te gebruiken. Driekwart van de leasemaatschappijen faciliteert privélease al. “Zowel de consument als de sector moet nog aan deze leasevorm wennen”, zegt Hemerik. “Daarom wordt er één februari door aanbieders en consumentenvertegenwoordigers een onafhankelijk keurmerk gelanceerd.Dit is een keurmerk waar goede privélease aan moet voldoen.”

Wat is een mobiliteitsplatform?

Mobiliteitsplatformen zullen volgens Meurs en Hemerik de komende tijd een vlucht nemen. Op de zakelijke markt is er nu bijvoorbeeld al de NS Businesscard, waarmee gebruikers ook een Greenwheels-auto en OV-fiets kunnen huren. Ook XXimmo, leverancier van een mobiliteitskaart timmert aan de weg. Meurs: “De belangrijkste drijvers hiervoor zijn de snelle ontwikkelingen op het gebied van ict en de cultuurverandering waardoor mensen vaker liever betalen voor verbruik, dan voor bezit. We gaan dan ook toe naar een situatie waarin niet alleen werknemers, maar ook particulieren hun mobiliteitsdiensten kunnen kopen via een platform.”

In Finland wordt er nu al geëxperimenteerd met zo’n platform voor particulieren. Er is een abonnementsvorm waarbij reizigers via een app kunnen aangeven waar ze heen willen. Ze krijgen dan van alle vormen van mobiliteit – openbaar vervoer, taxi, zelf met de (gedeelde) auto – direct de kosten en reisduur te zien. Meurs: “Dit zal uiteindelijk de norm worden. Ik zeg weleens gekscherend: straks gaan we hiervoor naar de HEMA.”