Het isoleren van utiliteitsgebouwen heeft positieve effecten op het energieverbruik, vertelt Ronald van Gent van Kingspan Insulation, dat zich richt op het isoleren van zowel nieuwbouwprojecten als bestaand commercieel vastgoed. “Door goed te isoleren kan de CO² uitstoot en de energierekening omlaag.”

Hoe draagt isoleren bij aan het verminderen van energiegebruik?

“Isolatie draagt bij aan verduurzaming van gebouwen omdat het CO²-uitstoot reduceert. Hoe beter de ‘schil’ van een gebouw geïsoleerd wordt, hoe minder energie verbruikt wordt. Met goede isolatie wordt warmte in de winter langer vastgehouden en in de zomer langer buiten gehouden waardoor stookkosten lager uitvallen en airco later ingeschakeld kan worden. Dit zorgt samen voor een lagere CO²-uitstoot. Goed isoleren is volgens het ‘Trias Energetica’ principe de effectiefste methode voor energiezuinige gebouwen. Het principe splitst de bouwkundige en installatietechnische maatregelen. De gebouwschil moet allereerst goed geïsoleerd worden, waardoor er minder energiebehoefte is. Daarnaast dient de benodigde energie zoveel mogelijk uit duurzame energiebronnen gehaald te worden, eventueel aangevuld met efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen. Kingspan wil in 2020 energieneutraal zijn en heeft daarom flinke stappen gezet met onder meer het plaatsen van zonnepanelen op onze productielocaties.”

Welke vormen van isoleren bestaan er?

“Gebruikelijk is om gebouwen vanaf de buitenzijde te isoleren. In Nederland wordt daarnaast de spouwmuur geïsoleerd. Het kan zijn dat een bepaald gebouw niet geschikt is om van buiten te isoleren, omdat het bijvoorbeeld een beschermd stadsgezicht of een monumentaal pand betreft en aan de buitenkant niets veranderd mag worden. Dan wordt gekeken of er van binnenuit geïsoleerd kan worden. Hiervoor gebruiken wij het Kooltherm® K118 binnenisolatie element, een hardschuim isolatieplaat afgewerkt met een gipsplaat. Deze is makkelijk te plaatsen in utiliteitsgebouwen, zoals kantoorpanden omgebouwd tot woningen of hotels. Een ander dun isolatieproduct, de Kooltherm® K115 Vliesgevelplaat, kan wel vanaf de buitenkant geplaatst worden. Kingspan Insulation heeft een goed onderlegd technisch team, dat in contact staat met architecten of aannemers. Samen wordt besproken wat de wensen en mogelijkheden zijn wat betreft de isolatie.”

Welke ontwikkelingen en innovaties spelen er?

“Mensen worden steeds bewuster van duurzaamheid, energiegebruik en CO²- uitstoot. We krijgen hierover steeds meer vragen, ook omdat het ingewikkeld is de weg te vinden in alle eisen, certificeringen en benodigde documenten. Op het moment dat de bouw begint, moet je voldoen aan de eisen van dat moment, maar ook al nadenken over de toekomst. Daarom verzorgen we bovenop de reguliere werkzaamheden steeds meer ondersteuning die we in verschillende servicepakketten aanbieden. Zo voeren we bijvoorbeeld trajectcontroles uit bij projecten, waarbij we onderzoeken of alle details kloppen en alle eisen gehaald worden. Wij kunnen zo op voorhand aangeven wat de resultaten zullen zijn. Naast onze services verbetert onze R&D-afdeling continu onze producten waarmee toekomstbestendig gebouwd kan worden. Een innovatie is de nieuwe spouwisolatieplaat: een zeer dunne plaat met verbeterde isolatiewaarde. Daarmee kan bespaard worden op de totale bouwkosten en het kan ruimtewinst opleveren, waardoor meer vierkante meters verhuurd kunnen worden.”

Hoe kijken jullie naar de toekomst?

“We houden nieuwe wetgeving zoals de EPC-eisen en de BENG-indicatoren (‘Bijna Energieneutrale Gebouwen’, waar overheidsgebouwen vanaf 2018 aan moeten voldoen) in de gaten. Wij richten ons op de toekomst, waarin gebouwen energieneutraal zullen zijn en voorzien in de eigen energiebehoefte. Daarom zijn we bezig met isolatieproducten van de toekomst, zoals een vacuüm isolatiepaneel dat dunner en lichter is. Dat heeft invloed op de hele bouw, omdat bij lichter en dunner isolatiemateriaal de constructie minder zwaar gedimensioneerd hoeft te worden. Daarnaast is het duurzamer omdat er minder grondstoffen voor nodig zijn en het transport minder belastend is. De isolatieproducten blijven kortom volop in ontwikkeling.”

 

Meer informatie?
Kingspan Insulation produceert en verkoopt kwalitatief hoogwaardige isolatieplaten voor de woning- en utiliteitsbouw en overige industriële toepassingen in heel Europa.
www.kingspaninsulation.nl