Veel pensioenfondsen en pensioenadministratiekantoren huren tijdelijk externe professionals in.

Externe professionals worden voor allerlei taken ingezet die de instelling zelf, door werkdruk, ziekte of gebrek aan expertise, niet kan vervullen. Het gaat dan om het wegwerken van werkvoorraden die anders te lang blijven liggen. Maar het kan ook gaan om automatiseringsprojecten of het inhuren van interim afdelingsmanagers.

Detachering

Pensioendetacheringsbureaus hebben gekwalificeerde, gecertificeerde professionals in dienst met uiteenlopende specialisaties. Zij stemmen de behoefte van de klant af met de kwaliteiten van hun staf en zetten vervolgens de geschikte mensen in. Een belangrijke meerwaarde van een gedetacheerde is dat hij of zij helemaal thuis is op het terrein waarop de hulp wordt gevraagd. Zo kunnen er fiscalisten, pensioenjuristen, communicatiedeskundigen en IT’ers nodig zijn. Het pensioenfonds zelf mist de vereiste expertise of wil er geen tijd voor vrij maken. Voor het doorvoeren van actuele veranderingen in de pensioenwet, het inregelen van contracten in het administratiesysteem of het verwerken van complexe, niet automatisch door te voeren mutaties schakelen ze liever hulp van buiten in.

Samenwerking

Een kant van de zaak waar misschien minder over wordt nagedacht als een instelling tijdelijk professionals inhuurt, is hoe de externen gaan samenwerken met de vaste medewerkers. Werken ze afgezonderd aan hun specifieke opdracht, of proberen ze te integreren? Bij heel ingewikkelde taken valt vaak weinig samen te werken, maar waar het kan heeft het een grote meerwaarde om vaste medewerkers bij hun werk te betrekken. Vaste medewerkers weten precies wat de behoeftes van de klanten zijn, ze kennen de pensioenportefeuille en hebben de beste ideeën over wat er in de toekomst nodig zal zijn. Dat creëert draagvlak. De ingehuurde professionals kunnen zich dan met de technisch complexe kanten bezighouden.

Marktwaarde

Soms kunnen vaste medewerkers zo sterk bij een bijzonder project worden betrokken, dat het loont om externen tijdelijk een deel van hun normale werk te laten overnemen. Dat vereist flexibiliteit en kennis van de professional. De ontwikkelingen rondom pensioen veranderen tenslotte snel. Externe deskundigen hebben zich op dit vlak, maar ook op veel andere gebieden, vaak laten zien als mensen die uitstekend op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen in hun vakgebied. Daarmee verhogen ze uiteraard ook hun eigen marktwaarde en dat komt hen én hun opdrachtgevers alleen maar ten goede.