Maar er is ook minder pensioenopbouw.

Wat is er veranderd sinds de afschaffing van de provisie? Tussenpersonen rekenden voorheen provisie voor het afsluiten van complexe en impactvolle verzekeringen, waaronder pensioenregelingen. Als gevolg van onder andere de kredietcrisis mag dat sinds 1 januari 2013 niet meer. Tot circa 2002 bestond de beloning van het adviseren alleen op basis van provisie. En retour geven was verboden. Hierdoor was de beloning van tussenpersonen bij banken en verzekeraars niet transparant. De klant was niet op de hoogte van het bedrag. Door het afschaffen van het verbod om provisie te retourneren, kon een stukje worden teruggegeven aan de klant.

Transparantie

Renato Lombardini, voorzitter van het Register Pensioen Adviseurs: “De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoeken gedaan naar misstanden in de markt. Niet alleen op pensioengebied, maar overal waar beloningen buitensporig hoog waren ten opzichte van de verrichte inspanningen en waar transparantie ontbrak.” Voor complexe en impactvolle producten geldt nu dat de klant direct aan de adviseur betaalt, dat is een stuk helderder. Voorheen werden (eenmalige afsluit)kosten verspreid over periodieke premies. Nu worden de premies en de nota van de adviseur gesplitst. “Dat de klant direct vooruitbetaalt aan de adviseur heeft als keerzijde dat de kosten bij aanvang hoger zijn. Daarom vinden kleine werkgevers pensioenadvies vaak duur.”

Minder pensioen

Op 1 januari 2013 is gestart met het stapsgewijs verhogen van de AOW-leeftijd, totdat die in 2023 67 jaar is. Er ligt momenteel zelfs een wetsvoorstel waarin de AOW-leeftijd al in 2021 naar 67 jaar wordt verhoogd. Op 1 januari van dit jaar is ook de pensioenrichtleeftijd van het nieuw op te bouwen pensioen in de tweede pijler (werkgeverspensioen) verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. Bouwen we dan minder pensioen op? “Als wij op 67-jarige leeftijd met pensioen gaan krijgen we hetzelfde als op 65-jarige leeftijd, alleen twee jaar later. Het blijft overigens mogelijk om het pensioen in te laten gaan op 65-jarige leeftijd. In een nieuw wetsvoorstel dat op 6 maart door de Tweede Kamer is goedgekeurd, wordt ook de hoogte van het maximaal te bereiken werkgeverspensioen verlaagd. Indien goedgekeurd door de Eerste Kamer wordt vanaf 1 januari 2015 de pensioenopbouw met dertien procent verlaagd. Dat betekent een forse verslechtering van de oudedagsituatie”.

Bewustzijn vergroten

De premies gaan omlaag, dat geeft werknemers meer ruimte om andere dingen te betalen. “Zo kunnen we de economie een duwtje geven, maar is er ook minder pensioenopbouw.” Er is door het kabinet berekend dat werknemers meer netto overhouden, ondanks de vergrijzing en langere levensverwachting. Zijn werkgevers zich wel voldoende bewust van een goed geregeld pensioen voor hun werknemers? “Onderzoeken van de AFM tonen aan dat tachtig procent van de werkgevers de pensioenregeling belangrijk vindt. De helft van de werknemers denkt nog steeds dat zij zeventig procent van het laatstverdiende loon als pensioen ontvangen, dat is niet juist. De materie is te complex om alles te weten, dus een goede pensioenadviseur is geen overbodige luxe.” Op www.afm.nl staat veel informatie voor werkgevers en werknemers. “Bereid je goed voor op een adviesgesprek en stuur je vragen vooraf door. Hoe meer kennis jij als klant hebt, des te minder tijd van de adviseur nodig is.”