Cybersecurity

Privacy, data en wat je hierover hoort te weten

Ben jij op de hoogte van de nieuwe privacywetgeving genaamd de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Voor hen die hierover nog niet gehoord hebben is de enige geruststelling, het feit dat deze nieuwe wet- en regelgeving pas volgend jaar van kracht wordt. En voor de rest is alle essentiële info omtrent privacy en data geen overbodige luxe. Volgens prof. dr. Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar privacyrecht in Leiden, wordt het belang van naleving

Cybersecurity: de meerwaarde van externe hulp

Als het gaat om cybersecurity kan er nooit 100 procent garantie gegeven worden, er is altijd wel een mankement. Zelfs wanneer je als organisatie alles doet om je data te versleutelen, veilig op te bergen en de toegangsautorisaties op orde te hebben. Eén technisch probleem of een denkfout in de procedure kan er al voor zorgen dat iemand ongewenst bij je data kan. “Dit betekent natuurlijk niet dat je dan

Privacy-gerelateerde data in kaart brengen

De deadline van 25 mei 2018 waarop de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking treedt nadert snel. Alle organisaties worden geacht te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in deze nieuwe wet- en regelgeving over het omgaan met persoonsgegevens. Wanneer jouw organisatie Europese klanten heeft, ongeacht of het bedrijf gevestigd is in de Europese Unie, mogen privacy-autoriteiten bij overtreding een boete van € 20 miljoen

Het naleven van de AVG: een doorlopend proces

Het naleven van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een doorlopend proces waar geen eenduidige oplossing voor is. Afhankelijk van de bedrijfsstructuur en -processen zijn er diverse manieren en tools om aan de richtlijnen van de aankomende Europese privacy en datamanagementwetgeving te voldoen. Dat is de boodschap van CEO en oprichter Egil Bergenlind en van Regional Sales Manager Alexander Sturing van DPOrganizer. Een van oorsprong Zweeds bedrijf dat volgens Bergenlind

De juridische consequenties van datalekken

Datalekken zijn enorm nadelig voor bedrijven en organisaties. Aan de ene kant kan persoonsgevoelige of bedrijfsinformatie in de verkeerde handen vallen. Aan de andere kant kleven er allerlei juridische gevolgen aan. Het is dus verstandig om je bedrijfsvoering op dit gebied juridisch dicht te timmeren, zeker met het oog op de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Want met welke juridische consequenties krijg je precies te maken in het geval van

De scheiding tussen werk en privé

Vakantiefoto’s downloaden op de werklaptop. Dat rapport thuis nog even nalezen. Met de werktelefoon privé bellen, op de eigen smartphone het zakelijke emailaccount gebruiken: voorbeelden van de vervagende grens tussen werk en privé waar duizenden mensen mee te maken hebben. Het is niet ongebruikelijk dat werknemers hun eigen laptop zakelijk gebruiken. Dit Bring Your Own Device (BYOD)-principe kan werkgevers geld en de werknemer rompslomp besparen. Maar is het ook veilig?

Privacyrisico’s van Artificial Intelligence

Wanneer het om privacyrisico’s gaat wordt er vaak aan menselijk falen gedacht, maar ook aan automatische processen zijn risico’s verbonden. Met de opkomst van zelfbesturende auto’s, drones en andere toepassingen van Artificial Intelligence (AI) wordt dit een steeds belangrijkere kwestie. Wat zijn dus eigenlijk de privacyrisico’s van AI? Dataverzameling door Artificial Intelligence Tijdens automatische processen worden enorme hoeveelheden data geproduceerd en verzameld. Dit kan natuurlijk ook privacygevoelige data zijn, en

Kies je cloud provider zorgvuldig

Particulieren en ondernemers hechten grote waarde aan hun privacy. Vrijwel niemand stelt het op prijs dat zijn of haar gegevens beschikbaar worden gesteld aan derden en worden gebruikt om databestanden op te bouwen. Security en privacy staan hoog in het vaandel. Zo hoog dat wij op internet liefst ‘onzichtbaar’ te werk gaan. Althans, zo lijkt het. Want veel bedrijven en/of hun medewerkers maken wel gebruik van ‘gratis’ cloud oplossingen van

BCM: waarborg de continuïteit van uw bedrijf

Het waarborgen van de continuïteit van een bedrijf is een belangrijke taak van het management van de organisatie. Het in kaart brengen van risico’s en het nemen van maatregelen ter preventie van het optreden van calamiteiten, maar ook maatregelen die bij een calamiteit in werking treden, zouden essentiële processen moeten zijn. Toch heeft lang niet iedere organisatie dat voor elkaar of zelfs maar helder op het netvlies. Business Continuity Management

Productiviteitsverlies door cybercrime

Cybercrime en digitale spionage zijn fenomenen die de komende jaren met de steeds grotere nadruk op technologie alleen maar zullen toenemen. In de Cyber Security Raad (CSR), een strategisch adviesorgaan van het Kabinet, trekken vertegenwoordigers vanuit overheid, bedrijfsleven en wetenschap samen op om de risico’s van nieuwe technologische ontwikkelingen het hoofd te bieden en kansen te benutten. Wat zijn de strategieën tegen en de kosten van cybersecurity? Half oktober bracht

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'