Stop met vechten want advocaten spinnen er garen bij

De zorgplicht van de werkgever als het gaat om pensioen is behoorlijk gecompliceerd te noemen. Premieovereenkomsten zijn vele malen complexer dan uitkeringsovereenkomsten, ook al willen werkgevers hier nog wel eens anders over denken. Maar hoe ziet de zorgplicht van de werkgever er eigenlijk uit?
Op pensioengebied is de kennis van de werkgevers vaak niet afdoende, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting van de Arbeid. Hierdoor kunnen werkgevers niet of nauwelijks antwoord geven op vragen van werknemers over hun pensioen. En daardoor wordt het voor werknemers niet bepaald makkelijker. “Vooral jonge mensen die aangesloten zijn bij een pensioenregeling laten de boel vaak de boel. Ze weten niet wat de regeling inhoudt, dus gaan zonder het te vragen akkoord. Het is dus maar goed dat de pensioenen in handen zijn van mensen die er verstand van hebben”, zegt Kène Henkens, hoogleraar pensioensociologie bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

Goed werkgeverschap

Veel werkgevers onderschatten de complexiteit van de premieovereenkomst wanneer zij een pensioenregeling afsluiten. Vaak kiezen zij voor de snelste weg en dat is niet zelden de beschikbare premieregeling, waarbij we werkgever in feite letterlijk een bepaalde premie beschikbaar stelt ten behoeve van het pensioen van de werknemer. Bij deze regeling hebben werknemers weinig zeggenschap over vorm en inhoud, aangezien de regeling vaak binnen een collectieve pensioenregeling van de werkgever valt. De werknemer vindt het al snel goed en schenkt er verder niet veel aandacht aan.
Bij de invulling van de premieovereenkomsten is echter sprake van zorgplicht voor werkgevers. Een werkgever moet zich namelijk houden aan de norm voor goed werkgeverschap, waarbij het zorgvuldigheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel een belangrijke rol vervullen.

Verkeerde verwachting

Artikel 52 van de Pensioenwet wijst uit dat de deelnemer aan een pensioenovereenkomst beleggingsvrijheid heeft. De pensioenuitvoerder heeft een zorgplicht voor de beleggingsrisico’s van deze deelnemer binnen de pensioenovereenkomst. Verder dient het zo te zijn dat deelnemers bijvoorbeeld ook kunnen kiezen voor het al dan niet afsluiten van nabestaandenpensioen en de hoogte van dit pensioen.
De werkgever dient ervoor te waken dat hij geen verkeerde verwachting wekt over de hoogte van het pensioen. De werkgever moet de juiste pensioenuitvoerder kiezen en de premieovereenkomst zorgvuldig invullen, maar zeker ook de werknemers voldoende informeren over de pensioenregeling. Zo weet de werknemer ook waar hij aan toe is.

Duidelijk communiceren

Volgens de wet is de werkgever verplicht duidelijk te communiceren over de pensioenregeling tegenover haar werknemers. Werknemers verlangen duidelijkheid en zekerheid van hun werkgever over de pensioenregeling en hebben daar dus ook recht op. Uit de Pensioenwet blijkt dat de werkgever de werknemer goed moet informeren over de gang van zaken omtrent de pensioenregeling. Met name wanneer een werknemer een deel van zijn pensioenregeling zelf in kan vullen. Wanneer de invulling van een pensioenregeling wijzigt, dient de werkgever de consequenties van deze wijziging duidelijk te maken tegenover zijn werknemers. Volgens Henkens, tevens verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UVA), wordt het “hoog tijd dat werkgevers hun uiterste best gaan doen om zo begrijpelijk mogelijk te communiceren tegenover hun werknemers over de pensioenregeling”.