Wat zien jullie momenteel veranderen in de vraag van ondernemers?
“Het huidige economisch tij vraagt vaker om richtinggevend juridisch advies. Of het nu gaat om aandeelhoudersgeschillen, of bijvoorbeeld over dividenduitkering, financieringstransacties, reorganisaties of zwaar weer scenario’s. Schaam je vooral niet om in deze buitengewone tijden te laten weten dat je het moeilijk hebt. Zowel je werknemers als je klanten hebben er begrip voor en dat zou ook voor banken moeten gelden. Je adviseurs denken graag met je mee, en: een goede adviseur is concreet en zegt hoe hij het zelf zou doen.”

Hoe opereert een moderne ondernemingsrechtadvocaat?
“Die overweegt alle opties. Juridische geschillen kunnen wel eens lang duren. Bovendien kunnen ze de onderneming verlammen. Wij adviseren graag de meest efficiënte weg naar de oplossing. Het gaat ons erom de klant te helpen. In contracten zitten vaak gaatjes die je moet benutten als het belang van de klant groot is. Dóórgaan en de claim of de boete afwachten kan soms ook de beste oplossing zijn.”

Wat onderscheidt jullie van de traditionele advocaat?
“Certa Legal Advocaten is opgericht door ondernemers en dat zie je terug, ook in de advocaten die bij ons werken. Veel advocaten adviseren te voorzichtig, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn op hun advies te worden aangesproken. Maar je moet als ondernemer door. Dat betekent dat je ook voor de niet geijkte oplossingen kunt kiezen. Bijvoorbeeld de agressieve, waarbij je er zeker van bent dat je bedrijf er het minste hinder van ondervindt. Of de passieve, waarbij je het probleem juist negeert. Het zijn keuzes die gelazer kunnen opleveren, maar soms minder dan wanneer je het traditionele juridische pad bewandelt. Als ondernemer moet je uiteraard wel weten wat je doet. Wij brengen daarom ook de risico’s van de meest ongebruikelijke oplossing in kaart. Is het verantwoord en verdedigbaar en voel je je er goed bij? Dan moet je het vooral doen. Ons inziens heeft een cliënt er ook recht op om het agressieve scenario te kennen. Dat is vaak creatiever en efficiënter: gassen met die kar!”