Bedrijven en organisaties worden meer en meer geconfronteerd met grote hoeveelheden data, in allerlei vormen. Wat kunnen ze met deze data en móeten ze er eigenlijk wel iets mee?

Eric van Heck, professor Information Management and Markets aan de Erasmus University (RSM), zucht eens flink na de vraag wat Big Data nu eigenlijk is. Het begrip laat zich namelijk lastig vangen in een definitie waar iedereen het over eens is. “Het gaat over de bekende drie v’s, die aan de term worden gehangen. Volume, variety en velocity, dus hoeveelheid en diversiteit van data en de snelheid waarmee data veranderen. Belangrijker nog vind ik de vierde v: welke business value kun je met al deze data creëren.”

Wat doe je met Big Data?

En daar zit de crux van het belang van Big Data: wat doe je er mee? Big Data an sich is niet heel spannend: de data zal alleen maar groeien, met meer verschillende datasets en in toenemende snelheid. “Het belang is gelegen in het idee om Big Data aan andere technologieën te koppelen, zoals sensing technologie, cloud computing, business analytics technologie en software agent technologie.
Het is de kunst om voorspellende en voorschrijvende modellen te creëren, om te kunnen weten hoe klanten zullen reageren door te kijken hoe ze gereageerd hebben. Door voortdurend te leren van de data, kun je de voorspelling steeds meer finetunen. Met Big Data alleen zul je de oorlog niet winnen.”

Uitdagingen van Big Data

Dus: een leercyclus in de organisatie krijgen. Van Heck ziet nog wel wat uitdagingen voor zich. “Veel bedrijven hebben voor deze ontwikkeling nog geen platform om data uit te wisselen en te delen, laat staan dat ze sensen, responden en learnen. Het is noodzakelijk om een platform te hebben, waarop al die bedrijfsfuncties en –processen al die data met elkaar delen. Daarnaast geldt dat veel eindgebruikers (functionele managers zoals de marketing manager of de supply chain manager) niet kunnen of willen gebruikmaken van heel geavanceerde tools, simpelweg omdat ze deze niet begrijpen. Veel directies hebben er evenmin veel kaas van gegeten; de meeste CEO’s hebben op dit gebied een kennisachterstand. Bij startups en internetbedrijven zie je deze leercyclus al veel meer in het DNA van het bedrijf zitten, daar is de kennis veel groter.”

Een goede digitale strategie

Naar de mening van Van Heck zouden bedrijven en organisaties zich meer bewust moeten zijn van de mogelijkheden van een digitale strategie en moeten CEO’s zich afvragen wat er aan Big Data en business analytics in hun businessmodel nodig is. “Dat betekent in een hoog tempo capabilities opbouwen om de stap naar Big Data en business analytics te kunnen maken. Daar zijn data-scientists en opleidingen voor businessmensen voor nodig. Business intelligence managers, die de schakel zijn tussen business en technologie.”Elk bedrijf gaat steeds meer data genereren en bovendien ontstaan er nieuwe bedrijven die allemaal business intelligence analytics als de normaalste zaak van de wereld zien.

Dat betekent ook dat bestaande bedrijven er goed aan doen om hun digitale strategie op orde te brengen. “Het gaat me te ver om te stellen dat bedrijven die dit niet doen, ten onder zullen gaan. Maar datasets worden alleen maar groter: op een of andere manier zul je moeten gaan nadenken hoe je daar mee omgaat.”

Professor Marc Salomon is voorzitter van de Amsterdam Business School en heeft zelf econometrie gestudeerd. “Ik heb veel met numerieke data gewerkt, onder andere om voorspelmodellen te bouwen. Het fascinerende aan Big Data vind ik, dat er nu ook allerlei hele goede mogelijkheden zijn om naast getallen ook video’s, tekst en muziek te analyseren en automatisch door een computer te laten begrijpen. Het opent voor bedrijven ongekende mogelijkheden.”

Big Data kennis: een ABC-tje

Salomon wordt bijna dagelijks gebeld door bedrijven die op zoek zijn naar studenten met Big Data kennis. Wat zou zo iemand nou moeten kunnen? Salomon: “Dat is een ABC-tje”: “ de “A” van Analytics (Statistiek en Econometrie), de “B” van Business (finance, marketing, etc) en de “C” van Computer Science (waaronder kunstmatige intelligentie en kennis over computer infrastructuren die veel data snel kunnen verwerken). “Het ABC-tje is ook interessant voor ons als universiteiten: voor het eerst worden bedrijfskunde, econometrie en informatica gedwongen om echt samen te werken in onderwijs en onderzoek.”

“Vooral retailers die commodities produceren zullen er voor moeten zorgen dat ze de beste Big Data specialisten van de universiteit halen. Als je een commodity produceert, concurreer je in feite maar op drie punten: prijs, service en kennis over je klant – bijvoorbeeld om effectieve marketing te kunnen doen. Het is een no-brainer dat bedrijven met de slimste analisten de wedstrijd zullen winnen. Als ik zo’n bedrijf had, zou ik het wel weten: recruitment heel serieus nemen en goede contacten met universiteiten opbouwen.”

Het probleem van privacy

Een groot probleem bij privacy is het gebrek aan transparantie over wat er met je data gebeurt. Aan wie wordt je data nu precies verkocht en waar wordt je data vervolgens voor gebruikt? “Het klinkt misschien gek, maar ik denk dat Google snel weg zou zijn als er een concurrent komt die een goed product heeft en daarnaast transparant is.” Nog te veel bedrijven kijken alleen wat er wettelijk moet, maar denken niet na over de ethiek. Maar recente ervaringen hebben aangetoond dat klanten meedogenloos kunnen zijn als je niet transparant bent en niet goed communiceert.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Voor Big Data zijn meer mensen nodig dan de markt nu opleidt. De nationale Denktank verwacht een tekort van 8.000 mensen binnen drie jaar. Een aantal Nederlandse bedrijven huurt nu buitenlanders in. “Toch vreemd omdat we bijzonder goede informatica- en wiskunde-opleidingen in Nederland hebben. Kennelijk hebben nog niet alle studenten door waar de kansen in de arbeidsmarkt liggen en focussen de opleidingen nog onvoldoende op de toepassing van business intelligence”, constateert Salomon.

Over tien jaar bestaan er alleen nog bedrijven die Business Intelligence uitstekend op orde hebben. Verder zal business intelligence veel meer geïntegreerd zijn in de alledaagse gang van zaken, verwacht Salomon. “Geen aparte afdeling met ‘Big Data experts’ meer. Op alle afdelingen werken Big Data experts.”