Om als bedrijf goed te kunnen presteren en kosten te beheersen is een efficiënte werkwijze nodig. Lean Six Sigma is zo’n werkwijze. De methodiek, die wereldwijd wordt toegepast, levert een aantoonbare verbetering van het bedrijfsresultaat op. Per project kan 10 tot 15 procent op jaarbasis worden bespaard.

Verschuiving in Lean Six Sigma

Een recente ontwikkeling op het gebied van Lean Six Sigma is dat de methode zich heeft uitgebreid van de industriële naar de dienstverlenende sector. Een goede zaak, vindt Ronald Does, hoogleraar Industriële Statistiek aan de Universiteit van Amsterdam en oprichter van het Instituut voor Bedrijfs- en Industriële Statistiek (IBIS UvA). “Ook in de dienstverlening worden regelmatig vraagtekens gezet bij de mate van doelmatigheid van een bepaald proces. Terecht, want een bedrijf kan zich in deze tijd geen verspilling permitteren.”

Het stellen van reële doelen

Lean Six Sigma kan dan van grote waarde zijn, mits er vooraf reële doelen worden gesteld. Dat begint met het maken van een realistische analyse en het meten van de gestelde doelen. Een bedrijf kan het doel hebben om facturen binnen tien minuten af te handelen, maar als dit in de praktijk al gebeurt, blijkt dat doel overbodig. Zo worden alle processen systematisch in kaart gebracht. Ook tijd is een belangrijke factor. Gemiddeld duurt een Lean Six Sigma traject een paar maanden. Een verdubbeling van het marktaandeel is dan niet haalbaar, want de impact daarvan gaat al gauw richting de miljarden euro’s. In zo’n korte periode zijn enige tonnen tot een miljoen beter behapbaar.

Bottom-upbenadering van Lean Six Sigma

Bedrijven zijn geneigd om externe consultants in te huren zodra het op besparen aankomt, maar de gedachte achter Lean Six Sigma is om eigen personeel te mobiliseren en op te leiden, de zogeheten ‘bottom-up’ benadering. Werknemers kunnen Lean Six Sigmacertificaten behalen op meerdere niveaus, waarbij sprake is van een beltstructuur. “Mensen met een Orange Belt evalueren eigen werkprocessen en bedenken oplossingen. Voor grotere projecten is een Green of Black Belt noodzakelijk. Dan analyseer je problemen op statistisch niveau en moet je speuren naar de oorzaak. Maar je genereert ook meer baten: een project levert gemiddeld 300.000 euro op jaarbasis op”, zegt Alex Kuiper, adviseur bij IBIS UvA.

Wat bepaalt het succes?

Eén van de neveneffecten van Lean Six Sigma is dat het voor een betere samenwerking op de werkvloer zorgt. Personeel dat dagelijks aanwezig is, weet immers wat er misgaat in een proces. Het feit dat men mag meedenken, zorgt voor extra betrokkenheid onder werknemers. Toch is de mate van succes afhankelijk van bedrijven zelf. De implementatie van Lean Six Sigma is doorgaans alleen mogelijk met steun van bovenaf. Does: “Sommige bedrijven introduceren de methodiek omdat anderen dat ook doen, maar dat is de verkeerde instelling. Het gaat hier om een meerjarenbeleid: werknemers moeten worden getraind en processen geanalyseerd. Dat kost bloed, zweet en tranen. De organisaties die dat ervoor over hebben, maken uiteindelijk het onderscheid.”