Logistieke panden als distributiecentra zijn van oudsher groot, leeg en tochtig, met veel verlichting en weinig daglicht of klimaatbeheersing. Niet erg duurzaam, noch heilzaam voor de medewerkers. Steeds meer logistieke operators kiezen echter voor een BREEAM certificering. Daarmee verandert een hoop.

Wat is BREEAM?

In Europa is BREEAM marktleider voor vastgoedcertificering. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd ontwikkeld door het Engelse Building Research Establishment (BRE), dat enigszins vergelijkbaar is met het Nederlandse TNO. De BREEAM-lat ligt hoog. Om voor certificering met het predicaat ‘outstanding’ in aanmerking te komen, moet tenminste 85 procent van het totale aantal te vergaren ‘credits’ worden binnengesleept.

De kwaliteitseisen

Dat is in Nederland tot nu toe nog maar drie keer gelukt. De kwaliteitseisen betreffen duurzaamheid in de brede zin van het woord. Er wordt niet alleen gekeken naar energiezuinigheid, maar bijvoorbeeld ook naar welzijn van medewerkers, verkeersstromen op het bedrijfsterrein, ecologie en management. Wie voldoet aan de wettelijke duurzaamheidseisen, staat in de BREEAM optiek op de nullijn. Pas wanneer je als ondernemer méér doet op het vlak van duurzaamheid, welzijn van medewerkers, ecologie, management en verkeersveiligheid, begin je punten te scoren voor certificering.

Veranderde rol van distributiecentra

Door de gigantische groei van e-commerce is de rol van distributiecentra de afgelopen jaren enorm veranderd, signaleert Lizette van Zuilen, certificeringsexpert bij adviesbureau C2N. “Van kale, koude opslagplaatsen zijn het bruisende logistieke doorvoercentra geworden, waar steeds meer aandacht besteed wordt aan zaken als energiebesparing, efficiency, daglichttoetreding en klimaatbeheersing. De wettelijke regelgeving loopt daar nog ver op achter, maar de markt zelf vraagt er om. Een pand met BREEAM certificering is synoniem aan het worden voor een duurzaam pand. Het is een soort kwaliteitszegel.”

Controle van de certificering

Esther Ruijgvoorn werkt als onafhankelijk assessor met een licentie vanuit de DGBC. Zij controleert de aan te leveren bewijsstukken voor de certificering aan de hand van de inhoudelijke criteria en beoordeelt ook ter plaatse of aan de eisen wordt voldaan. “Duurzaamheid in de logistieke markt neemt op het moment een vlucht”, ziet zij. “Maar op het vlak van regelgeving wordt er nog slecht nagedacht over de mogelijkheden.

Zeker op bedrijventerreinen zijn er nog veel manieren om gezamenlijk verbeteringen door te voeren en om na te denken over aanvullende voorzieningen die nu niet opgenomen zijn in BREEAM. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke voorzieningen voor chauffeurs, zoals parkeergelegenheid en douches. Op gebouwniveau is er weinig winst meer te halen, maar op gebiedsniveau zou meer samenwerking gezocht kunnen worden.”

Ruijgvoorn verwacht dat het aantal gecertificeerde ondernemers de komende tijd verder zal toenemen, zeker in de logistieke sector. “Maar de beoordelingsrichtlijn wordt binnenkort nog verder aangescherpt, zodat het een nog grotere uitdaging wordt om een Outstanding score te behalen.”