“Bewustwording, dat is het sleutelwoord”, zegt Leo de Boer van het Verbond van Verzekeraars, de belangenvereniging van verzekeringsmaatschappijen in Nederland. De Boer doelt op het belang van een kredietverzekering voor bedrijven. Als een afnemer de geleverde goederen of diensten niet kan betalen, biedt een kredietverzekering bescherming tegen dat risico. Want debiteuren die om wat voor een reden dan ook niet kunnen betalen, kunnen het einde van uw bedrijf betekenen.

Wat zijn de voordelen van een kredietverzekering?

“Veel ondernemers zijn druk met de handel. Met het verkopen van hun producten of diensten. Er moet geld worden verdiend. En dat is begrijpelijk. Maar als een aantal van hun afnemers de rekening niet kan betalen, dan bestaat de kans dat het misgaat en gaat het bedrijf van de drukke ondernemer failliet. Dan is het te laat. Met een kredietverzekering kun je dit leed voor zijn”, legt De Boer uit. De schrijnende gevallen worden met regelmaat van de klok gemeld bij de verschillende verzekeraars.

Verzekeraars kunnen zich aansluiten en het Verbond is namens die verzekeraars gesprekspartner voor onder meer de politiek en media. “En dat maakt mijn werk zo interessant”, vindt De Boer, “ik word overal mee geconfronteerd. Met veelal maatschappelijke zaken, of het nu gaat om rampen zoals de MH17 of ebola, of gewoon de ongelukken in en om het huis; overal zit een verzekeringscomponent aan.”

Een kredietverzekering is verstandig om zeker te weten dat het geld binnenkomt als er op rekening wordt geleverd. Er wordt een premie betaald over de omzet. Als de klant niet meer kan betalen, krijgt het bedrijf het geld uitbetaald van de verzekeringsmaatschappij. Die maatschappij probeert alsnog het geld binnen te krijgen.

Waarom lopen mkb-bedrijven risico?

Er is een aantal factoren waardoor mkb-bedrijven risico lopen. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf een te lange betalingstermijn hanteert. Er is nogal een verschil tussen betalen tussen nu en twee weken, of tussen nu en zes weken. Ook kan het zijn dat de onderneming een te kleine financiële buffer heeft waardoor klappen niet kunnen worden opgevangen. En uiteraard is het zo dat hoe minder afnemers een bedrijf heeft, hoe groter het risico wanneer een van deze afnemers niet op tijd of helemaal niet betaalt.

Kredietverzekeringen: de feiten op een rij

Om ondernemers de weg te wijzen in het woud over de voordelen van een kredietverzekering, is vorig jaar juli de brochure Kredietverzekeringen: de feiten op een rij uitgegeven. Daarin zijn ruim duizend mkb-bedrijven die tussen de 5 en 20 medewerkers in dienst hebben, benaderd. Zij vulden een vragenlijst in.

In dat onderzoek onder mkb-bedrijven worden daling van de vraag en verkeerd management het meest genoemd als belangrijke oorzaak van faillissementen. Iets minder dan de helft van de ondervraagden noemt ‘wanbetaling door afnemers’ als een belangrijke oorzaak.

Wie onderneemt, neemt risico’s. Dat is zo klaar als een klontje. Maar het is wel verstandig om goed te kijken welke risico’s worden genomen. Kredietverzekeraars helpen ondernemers daarbij. Veel ondernemers zijn daar niet mee bezig. Zijn zich daarvan nog niet bewust. Meer dan de helft van de mkb’ers weet niet dat een kredietverzekering naast risicodekking tegen wanbetaling ook kredietinformatie over afnemers geeft en als ondernemers dat willen, incasso regelt.

Uit het onderzoek kan worden geconstateerd dat er een ‘kenniskloof’ is. Veruit de meeste bedrijven (68 procent) weten dat een kredietverzekering risicodekking biedt tegen wanbetaling. Echter, nog niet de helft van de respondenten weet dat incassoservice en kredietinformatie over afnemers ook deel uitmaken van een dergelijke verzekering. Dat terwijl incasso en zeker kredietinformatie gewenst is; wie inzicht heeft in de kredietwaardigheid van zijn klanten, kan beter en veiliger ondernemen.

De rol van kredietverzekeraars

U betaalt tussen de 0,1 en 0,5% over uw omzet aan de kredietverzekeraar voor het afdekken van het kredietrisico. Kredietverzekeraars beschikken over kennis van betalingsrisico’s in alle markten en segmenten, zo meldt de brochure Kredietverzekeringen: de feiten op een rij. Voor bedrijven levert die kennis voordelen op: je doet –op krediet- alleen zaken met partijen die de nota ook kunnen betalen. Een verzekerde moet voor levering immers een zogeheten kredietlimiet bij de kredietverzekeraar aanvragen. Zo’n kredietlimiet geeft het bedrag aan waarvoor de kredietverzekeraar het verstandig vindt met de betreffende afnemer zaken te doen. Hiermee geeft een kredietverzekeraar zijn klanten belangrijke informatie over het ingeschatte betalingsrisico van hun debiteuren.

Weten wat de risico’s zijn…

Voor sommige ondernemers kan de premie van de kredietverzekering inderdaad te kostbaar zijn. Veel ondernemers moeten elke euro goed omdraaien voordat ze deze kunnen uitgeven. Dus ja, er zijn ondernemers die de gok wagen en geen kredietverzekering hebben. Of dat is verstandig is, is een ander verhaal. Elke ondernemer moet die afweging maken en zich daarover informeren.

De verzekeraar bepaalt de kredietlimiet op basis van het betalingsrisico dat de verzekeraar verwacht te lopen op een debiteur. Dit risico wordt bepaald op basis van verschillende bronnen zoals gegevens van de Kamer van Koophandel, door de klant toegestuurde jaarrekeningen maar ook op basis van sectoranalyses. Het onderzoek wijst uit dat slechts een kwart van de ondervraagden als voorzorgsmaatregel kredietinformatie heeft ingewonnen over zijn afnemers. Ook maakt slechts een kwart van de ondernemers gebruik van een incassoservice.

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Kredietverzekeraars hebben de kennis in huis over betalingsrisico’s in alle markten en segmenten. Van de ondervraagden in het mkb-onderzoek vindt 36% de informatie over de kredietwaardigheid van hun afnemers belangrijk, 14% vindt het zeer belangrijk en 6% geeft aan het ‘zeer onbelangrijk’ te vinden. Weten wat de risico’s zijn, kan veel narigheid voorkomen.