In de deurwaarders- en incassobranche bestaat veel onvrede onder zowel ondernemers als hun debiteuren. Juridische dienstverlening lijkt vaak gebaat bij problemen; die brengen immers brood op de plank. Dit kan ook anders, vertelt Maarten Bloemers, een van de oprichters van KasCoöperatie. Deze incasso- en facturatiedienst staat de klant bij vanaf het invoeren van de factuur tot het innen van het geld, waar nodig met juridische bijstand. “Het is belangrijk om te focussen op het voorkómen van betalingsproblemen in plaats van hieraan te willen verdienen.”

Welke moeilijkheden kan een ondernemer tegenkomen tijdens de incassoprocedure?

“Wij merken hoe juridische dienstverlening in de incassobranche er bij gebaat is om problemen uit te vechten in plaats van te voorkomen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf komen gedurende een incassotraject pas bij een advocaat wanneer een conflict al vergevorderd is. Een zaak kost dan veel energie en vaak alleen maar meer geld. Ook is het voor ondernemers lastig om tijdens een conflict het complete dossier over te dragen aan een jurist, omdat emoties hoog kunnen oplopen wanneer conflicten plaatsvinden.”

Hoe kan dat anders?

“Wij, zelf juristen, vinden dat dit anders moet: een jurist zou betaald moeten worden om conflicten te voorkomen, en moet niet pas in een laat stadium ingeschakeld worden. Door ondernemers alles via een incassodienst te laten factureren, kan gedurende het hele proces een vinger aan de pols worden gehouden. Bij betaalproblemen wordt de incassoprocedure gestart, en pas als het niet anders kan worden juridische stappen ondernomen. Door op deze manier te werken, kunnen problemen al vroeg worden gesignaleerd, waardoor op tijd maatregelen kunnen worden getroffen om juridische procedures te voorkomen.”

Wat zijn andere voordelen van deze nieuwe werkwijze?

“Het is voor de ondernemer financieel aantrekkelijk om op deze manier te facturen en incasseren. Tot nu toe gebruikte KasCo 75 procent van de geïnde incasso-opbrengsten voor het dekken van de eigen juridische kosten. De rest van de incassokosten ging direct terug naar de klant. Dit gaat veranderen: straks gaat 100 procent van de geïnde incassokosten terug naar de ondernemer. Hiermee blijkt nog duidelijker dat wij aan de problemen van onze klanten niets verdienen. Het maandelijkse tarief voor onze leden zal wat omhooggaan. Dit maandbedrag omvat alle mogelijke juridische kosten en verschilt per ondernemer. Het blijft voordelig om zo min mogelijk te procederen; daarom staan wij onze klanten bij om de facturatie zo probleemloos mogelijk te laten verlopen.”

Hoe ziet de toekomst eruit voor de incassobranche en voor jullie in het bijzonder?

“Een verduurzaming van de branche is nodig. Wij zullen daarnaast nog meer gaan automatiseren – ons huidige personeel bestaat al uit meer developers dan juristen – en willen meer maatwerk bieden. Bij elke onderneming past een andere aanpak en andere incassomaatregelen. Een goede balans vinden in het standaardiseren van onze dienst en tegelijkertijd mensenwerk leveren is voor ons essentieel.”

Meer informatie

KasCo | Logo | Mijn Zakengids
kascooperatie.nl
info@kascooperatie.nl
020-8200120