Nederlanders gebruiken het internet steeds vaker om te bellen en om televisie te kijken. Belde in 2012 nog geen kwart (23 procent) van de bevolking van 12 jaar of ouder via internet, inmiddels doet meer dan de helft (55 procent) dat. Ook zijn in deze periode meer mensen op internet televisie gaan kijken. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018 dat het CBS vandaag publiceert.

Van de bevolking van 12 jaar of ouder zijn het vooral de jongeren die bellen via internet. Van de 12- tot 25-jarigen belde meer dan drie kwart (77 procent) in 2018 via internet, van de 75-plussers nog geen kwart (22 procent). Zes jaar eerder belde nog 34 procent en 4 procent van deze leeftijdsgroepen via internet. Hoogopgeleiden bellen vaker via internet dan laagopgeleiden. Mannen en vrouwen bellen even vaak.

Steeds vaker televisie via internet

Net als het bellen via internet heeft ook het online televisiekijken de laatste jaren een vlucht genomen. Meer dan de helft (56 procent) van de bevolking keek in 2018 televisie via internet. In 2012 was dat nog 39 procent. Televisiekijken via internet is even populair onder 12- tot 25-jarigen als onder 25- tot 45-jarigen. Van deze leeftijdscategorieën keek 65 procent en 66 procent in 2018 televisie via internet, van de 75-plussers was dit 22 procent.

Drie kwart Nederlanders kijkt video’s via YouTube

Bijna drie kwart van de bevolking (72 procent) keek video’s of filmpjes via een video sharing service als YouTube. Iets meer dan de helft keek on demand films en series. Van de 12-tot 25-jarigen zag iets meer dan drie kwart films en series on demand, een even groot aandeel luisterde via een streamingservice naar muziek.

Video’s of filmpjes kijken via een video sharing service doen vooral jongeren: 92 procent doet het.

Vooral toename versturen berichten via sociale media

Steeds meer mensen zijn actief op sociale media. In 2012 gebruikte 62 procent van de bevolking één of meer vormen van sociale media. Dit aandeel is toegenomen naar 85 procent in 2018. Vooral het gebruik van sociale media voor het uitwisselen van berichten, zoals WhatsApp, is toegenomen, van 30 procent in 2012 naar 81 procent in 2018.

Steeds meer mensen gebruiken ook sociale en professionele netwerken. In 2018 zat 62 procent van de bevolking op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter, tegelijkertijd was 31 procent actief op professionele netwerken zoals Linkedin. Dit was in 2012 nog 48 procent en 19 procent.

Het gebruik van sociale media is vooral populair onder jongeren maar de laatste jaren maken ook meer ouderen er gebruik van. Vooral onder 65- tot 75-jarigen heeft het gebruik van sociale media een vlucht genomen. In 2018 zei 68 procent van deze leeftijdsgroep actief te zijn op sociale media. Dit was in 2012 nog 24 procent.

Bijna iedereen op internet

Vrijwel alle Nederlanders van 12 jaar of ouder (96 procent) hebben in 2018 toegang tot internet. De online verbinding wordt het meest gebruikt om te e-mailen, 88 procent van de bevolking doet dit. In 2012was het nog 84 procent.

Bron: CBS