De Premiepensioeninstelling (PPI) van Brand New Day is in 2012 gestart en was toen een van de eerste PPI’s op de Nederlandse markt. Jan Willem Hoitsma, Directeur van Brand New Day PPI, ziet nog steeds veel onvrede bij werkgevers over de pensioenregelingen van de ‘oude wereld’ aanbieders. Denk bijvoorbeeld aan dure middelloonregelingen waar Brand New Day een volwaardig alternatief voor biedt. Maar inmiddels kiezen ook veel start- en scale-ups voor een pensioenregeling die past bij de groeifase waarin het bedrijf verkeert. Het bijzondere is dat de regeling mee kan groeien met de bedrijfsontwikkeling.

Wat maakt de PPI zo bijzonder?

“De PPI is een simpele en goed te begrijpen pensioenfaciliteit voor werknemers. Het is uitermate transparant omdat het uit allemaal losse modules bestaat, je pikt er gewoon uit wat je hebben wilt. Elke werknemer heeft een eigen pensioenrekening, een soort beleggingsrekening, waar de pensioenpremies op gestort worden. Dat geld is van de werknemer en daar kan niemand anders aankomen. De pensioeninleg wordt bij Brand New Day PPI collectief belegd in wereldwijde indexfondsen en het beleggingsrisico wordt afgebouwd als de pensioendatum nadert. De risico’s worden ook collectief verzekerd. Dat maakt het beleggen en verzekeren heel goedkoop, zodat er meer voor de klant overblijft. Omdat je uitgaat van een beschikbare premie zijn, in tegenstelling tot traditionele middelloonregelingen, de kosten voor de werkgever overzichtelijk en budgetteerbaar. Doordat de overheid de fiscale ruimte voor PPI’s heeft vergroot, is een PPI ook een volwaardig en modern alternatief voor een traditionele middelloonregeling geworden.”

Hebben werknemers inzicht in hun pensioen?

“Natuurlijk. Onze deelnemers hebben 24/7 inzicht in hun pensioen. Via tablet, smartphone of pc kan een deelnemer altijd zien hoeveel er op zijn/haar pensioenrekening staat en welke uitkering de partner en/of kinderen krijgen bij eventueel overlijden. De klant ziet ook wat naar verwachting de hoogte van de pensioenuitkering op de pensioendatum is. Via de pensioenplanner kan iedereen zien wat eerder of later met pensioen gaan voor financiële gevolgen heeft of wat zelf bijsparen oplevert. Zijn er vragen, dan is onze klantenservice tot 21:00 uur bereikbaar via telefoon, mail of chat.”

Is de komst van de APF een belemmering voor de groei van de PPI?

“Werkgevers zitten naar onze mening niet te wachten op een APF. Ze komen dan terecht bij een aanbieder met een hele ingewikkelde organisatiestructuur en halen allerlei complexiteit binnen die ze niet goed kunnen overzien. Dan hebben we het nog niet eens over de exit-voorwaarden (de gouden kettingen) voor werkgevers en de gevolgen voor de pensioenen als ze ooit uit willen stappen. Het is een traditionele uitvoerder in een nieuw jasje. Voor werkgevers met een middelloonregeling lijkt de APF een mooi alternatief om de harde garanties om te zetten in zachte toezeggingen. Maar dat is slechts een tussenstap naar een toekomstbestendig pensioensysteem op basis van beschikbare premie. Dus waarom niet meteen naar een PPI die zijn waarde al heeft bewezen?”

Hoe gaat het met jullie PPI?

“Het gaat in alle opzichten uitstekend. De markt voor PPI-aanbieders is booming en de vooruitzichten zijn gunstig. We zijn er trots op dat er nu jaarlijks meer dan 600 nieuwe werkgevers en 10.000 nieuwe werknemers voor een pensioenregeling van Brand New Day kiezen. De 3.000ste werkgever is niet ver meer, evenals de 100.000ste deelnemer voor wie wij het pensioengeld mogen beheren.”

Brand new day

Meer informatie
Interesse in een Brand New Day collectief
pensioen?
Ga naar www.brandnewday.nl/collectief/pulse
of bel ons op 020 75 85 370