Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Nieuws

Moeten softwareleveranciers meebetalen aan boete AVG?

86 procent van het bedrijfsleven vindt dat softwareleveranciers na invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG, moeten meebetalen aan boetes als zij hier direct of indirect debet aan zijn. Dit blijkt uit onderzoek van de Vereniging Nederlandstalige SAP gebruikers, VNSG, onder ruim 100 SAP-gebruikers. De verantwoordelijkheid van softwareleveranciers voert verder dan meebetalen aan een eventuele boete. Driekwart is van mening dat compliancy met de AVG een gezamenlijke verantwoordelijkheid is

Bedrijven verkiezen cloud services boven interne beveiliging

Ondanks groeiende zorgen over cybersecurity én een strengere privacywetgeving in het verschiet investeren bedrijven en organisaties steeds meer in publieke cloud services. Dat blijkt uit een onderzoek van Barracuda Networks onder 550 IT-managers uit twaalf verschillende landen. Onderzoek naar externe cloud services Barracuda Networks onderzocht bedrijven in Europa, het Midden-Oosten en Afrika die cloud services in de vorm van Infrastructure as a Service (IaaS) gebruiken. Dit houdt in dat organisaties

Samenwerking binnen de AVG-regelgeving

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een wetgeving die voor alle landen in de Europese Unie gaat gelden, en waarbij de consument een centralere plek krijgt in de beschikking over zijn persoonsgegevens. Dit recht op dataportabiliteit biedt zowel uitdagingen als kansen voor samenwerking in de sectoren waarin deze gegevens verwerkt en doorgespeeld worden. Denk hierbij onder anderen aan verzekeringsmaatschappijen, internetproviders en ziekenhuizen. Allemaal organisaties die met persoonsgevoelige data te maken

Gelijkere taakverdeling bij stellen met hetzelfde geslacht

Stellen van gelijk geslacht lijken betaalde arbeid en onbetaalde zorgtaken gelijker te verdelen dan stellen van verschillend geslacht. Dit blijkt uit het rapport Gelijk verdeeld? Een verkenning van de taakverdeling bij LHB-stellen. Op basis van dit rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) lijkt het dat mensen die samenwonen met een partner van hetzelfde geslacht, meer los (kunnen) komen van traditionele rolverwachtingen. Rolverdeling arbeid Zo verrichten vrouwen met een

Meer faillissementen in mei

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is gestegen. In mei 2017 zijn er 17 bedrijven meer failliet verklaard dan in april, meldt het CBS. Het aantal faillissementen in april was het laagste in ruim 9 jaar. In mei steeg het aantal faillissementen vooral in de branches industrie, handel en informatie en communicatie. Trend dalend Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een

Minder bollentelers op meer land

Het aantal bedrijven dat zich met de teelt van bloembollen bezighoudt is sinds 2000 met 40 procent afgenomen. Bij alle bolgewassen daalde het aantal telers, vooral bij de narcis en gladiool. In totaal steeg de oppervlakte landbouwgrond die gebruikt wordt voor de bloembollenteelt met 16 procent. De gemiddelde bloembollenteler had in 2016 bijna twee keer zo veel land bestemd voor de bollenteelt als in 2000. Dit meldt het CBS op

Vertrouwen consument op hoogste punt in ruim 16 jaar

De stemming onder consumenten is in april opnieuw iets positiever, meldt het CBS. Het consumentenvertrouwen stijgt 2 punten en komt uit op 26. Dat is de hoogste waarde sinds februari 2001. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid verbeterde. Met 26 ligt het consumentenvertrouwen in april ruim boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-3). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36).

Industrie steeds afhankelijker van export

Van elke euro die de Nederlandse industrie verdient, wordt 70 cent door export opgebracht. De exportafhankelijkheid van onze industrie lag in 2015 op het hoogste punt in twintig jaar tijd. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek. De industrie is veel afhankelijker van de export dan de economie als geheel: de exportafhankelijkheid van Nederland lag in 2015 op 32 procent. Ook in verhouding tot de industrieën in veel

Economisch beeld verbetert verder

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in april verder verbeterd, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half april staan alle indicatoren in het groene kwadrant. Dat betekent dat alle indicatoren verbeteren en beter presteren dan hun langjarige trend. De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die

Grootste stijging export in 6 jaar

Het volume van de goederenexport was in februari bijna 8 procent groter dan in februari 2016, meldt het CBS. Dat is de grootste stijging na februari 2011. In februari 2017 groeide vooral de export van machines en apparaten, chemische producten en transportmiddelen. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder. Het importvolume was in februari 4 procent groter dan een jaar eerder. Volgens

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'