Roland Slegers onderzocht dit jaar de logistiek van 550 webshops uit Nederland, UK, Duitsland, Frankrijk en België en vroeg ruim 1000 Nederlandse online consumenten naar hun mening over de logistiek die webshops bieden. Het geheel stelt webshops, logistiek dienstverleners en vervoerders in staat om een korte- en lange termijn visie te ontwikkelen over hoe online sales en logistiek dusdanig aan elkaar te koppelen dat de logistiek steeds meer als sales motor voor de online retail kan gaan fungeren.

Wat wil de consument?

Het blijkt dat hetgeen waar fors op ingezet wordt, namelijk snel leveren, het minst belangrijk is. Daarin tegen zijn voorraad- en levertijd informatie, en nog beter, zelf kunnen kiezen hoe, waar en wanneer men de online gekochte producten ontvangt zeer belangrijk en wordt het niet hierin voorzien als een barrière gezien om online te kopen. Het invulling geven aan deze behoefte kan volgens onderzoek tot 40% meer omzet opleveren. Daarin tegen wil men dan wel niet al te veel extra betalen voor een betere afleverservice.

Is het dan een onmogelijke opgave?

Nee, zeker niet! Door te concurreren aan de voorkant maar samen te werken aan de achterkant in de logistieke keten op het gebied van voorraad, warehousing, transportnetwerken en Last Mile oplossingen en hierbij gebruikmakend van slimme Supply Chain tools welke al tijdens het aankoopproces alle logistieke parameters van de aankoop en de Supply Chain mogelijkheden checken is het zeer wel mogelijk om aan de diversiteit aan wensen en ook de behoefte aan informatie en invloed van de consument te voldoen EN zelfs kosten te besparen. Zo kun je bijvoorbeeld vraagsturing gaan toepassen door de consument alleen afleveropties aan te bieden die binnen de mogelijkheden van dat moment passen en kun je tegelijkertijd bijvoorbeeld vraagsturing door prijsdifferentiatie toepassen in de webshop checkout om zo de consument te bewegen keuzes te maken welke bijvoorbeeld de volume schommelingen in de keten afvlakken en daarmee de kosten verlagen.