Bovenmatige regeling kan werknemer tienduizenden euro’s aan belasting en boete kosten

Wat is er aan de hand?

‘Een pensioenregeling biedt fiscale voordelen, maar alleen als je binnen bepaalde grenzen blijft, vooral met de jaarlijkse opbouw. Die grenzen veranderen. De maximumopbouw gaat op 1 januari 2014 van 2,25% naar 2,15% voor middelloonregelingen en van 2% naar 1,9% voor eindloonregelingen. De nieuwe percentages gelden in combinatie met een naar 67 jaar verhoogde pensioenrichtleeftijd.’

Tegen welk probleem kun je oplopen?

‘Dat een regeling over de nieuwe, strengere fiscale grenzen heengaat. De werknemer moet dan met terugwerkende kracht loonbelasting en een boete betalen. Dus als je baas een pensioenregeling biedt die méér biedt dan van de fiscus mag, dan betaal jij als werknemer die belasting en die boete. Dat kan enorm in de papieren lopen.’

Kun je een voorbeeld geven?

‘Neem een man van 40 jaar met een partner van 37 jaar en twee kleine kinderen. Hij heeft een nettoloon van 22.107 euro per jaar. Sinds 1 januari 2006 heeft hij een pensioenregeling, met een pensioenrichtleeftijd van 65 jaar. Hij bouwt 2% per jaar pensioen op, een in Nederland gebruikelijk percentage. Maar voor die pensioenrichtleeftijd van 65 jaar is de maximale opbouw straks nog maar 1,84%. Zonder aanpassing wordt zijn regeling door de nieuwe regels bovenmatig. De fiscus telt dan de volledige opgebouwde pensioenaanspraak bij het inkomen op. Daardoor moet de man aan extra loonbelasting en boeterente in totaal 20.482 euro betalen, bijna zijn hele netto jaarsalaris!’

Wat moet je als werkgever nú doen?

‘Zorgen dat je pensioenregeling voldoet aan het gewijzigde fiscale kader per 1 januari 2014: dus de leeftijd naar 67 jaar en/of de opbouw verlagen. Ga samen met je adviseur na wat je daarvoor moet doen, en hoe je zo nodig tot een oplossing kunt komen die past bij het bedrijf.’

Dan ben je klaar?

‘Ik ben bang van niet. Het kabinet wil per 1 januari 2015 de jaarlijkse opbouw nog veel verder terugdringen. Ik raad organisaties aan om de gelegenheid te benutten en te bespreken wat voor soort pensioenregeling ze eigenlijk willen. Hoe kijk je aan tegen de balans tussen generaties? Waarmee kun je je profileren? Wil je inkomenszekerheid of een premieovereenkomst? Wij blijven onze relaties natuurlijk continu informeren en ondersteunen.’