Ondernemers met een goed lopend bedrijf die even krap bij kas zitten en bij de bank geen gehoor krijgen, kunnen aankloppen bij SECASH. Deze jonge onderneming stelt vooral aan mkb’ers kortlopende kredieten beschikbaar. “Maar als je bij de bank terechtkunt, moet je dat zeker doen”, adviseert Herman Roebersen, een van de twee grondleggers. Dat klinkt opmerkelijk voor iemand die middenstanders aan kredieten helpt, maar hij legt uit hoe hij dat bedoelt.

Enkele jaren geleden toen de financiële crisis diepe wonden veroorzaakte, vatte hij en zijn compagnon het plan op ondernemers snel en gemakkelijk aan krediet te helpen. “Vooral in de crisisjaren gebeurde het regelmatig dat banken geen geld meer uitleenden, de rekening courant onder druk kwam te staan en het einde van de onderneming naderde. Met het verstrekken van een kortlopend krediet wilden wij het voor deze groep mogelijk maken om de tijdelijke dip te overbruggen. Dat idee sloeg aan, en zo ontstond SECASH”, vertelt hij.

Pinautomaten

Nu zijn in de wereld van de kredietverstrekkers meer partijen actief, maar SECASH heeft een extra troef achter de hand, benadrukt Roebersen. “Met ons bedrijf SEPAY verkopen en verhuren we sinds 2008 pinautomaten. Bovendien beschikken we over een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) als betaalinstelling. Juist doordat we de transacties die via onze pinautomaten verlopen op de voet volgen, kunnen we zien of de omzet van een ondernemer voldoende is om de financiële verplichtingen na te komen.”

Niet alleen als de zaken tijdelijk minder gaan, kan een ondernemer soms om geld verlegen zitten. Als voorbeeld noemt Roebersen de modezaak die aan het begin van het zomerseizoen moet investeren in de aanschaf van de nieuwe collectie. “Bij grote aantallen kan hij rekenen op flinke kortingen van de leverancier. Dat kan soms oplopen tot bedragen die hoger zijn dan de rente die hij bij ons op het krediet betaalt. Dat maakt het aantrekkelijk om even wat extra geld aan te trekken.” In andere gevallen gaat het om ondernemers die willen groeien en daar behalve het nodige lef ook kapitaal voor nodig hebben. “Als een reguliere bank het dan laat afweten, kunnen wij meestal helpen met een passende bedrijfsfinanciering.”

Rentepercentages

Tegelijk laat Roebersen er geen misverstand over bestaan dat de rentepercentages die zijn bedrijf kent stevig zijn en gemiddeld rond de 1,5 procent per maand liggen. Op jaarbasis is dat ongeveer 20 procent. “Inderdaad, dat is fors”, geeft hij toe. “Dat komt onder andere door het risico dat afgedekt moet worden en het meestal om kortlopende kredieten gaat. Daarom adviseren we ondernemers ook altijd eerst bij hun bank te informeren of zij daar tegen aantrekkelijke voorwaarden de benodigde financiële middelen kunnen verkrijgen.”

Mocht de ondernemer daar toch nul op rekest krijgen, maar het geld snel nodig hebben dan kan SECASH hem helpen met een flexibel krediet. “Inderdaad, we werken snel, maar gaan daarbij niet over een nacht ijs. Zo beoordelen we de actuele prestaties van een bedrijf aan de hand van de huidige pin-omzet. Daarnaast kijken we naar de ontwikkeling van het bedrijf en naar de plannen die er liggen. Niemand heeft er baat bij als we te gemakkelijk geld verstrekken aan een ondernemer die vervolgens alleen maar verder in de problemen komt doordat hij niet kan voldoen aan zijn verplichtingen.”

Bij SECASH is het mogelijk een krediet van vijf tot honderdduizend euro te verkrijgen. Afhankelijk van de termijn waarbinnen het bedrag wordt afgelost – looptijden van zes tot zesendertig maanden zijn mogelijk – en de beoordeling van het risico ligt de rente, zoals Roebersen eerder aangaf, tussen de een en twee procent per maand. Aflossingstermijnen variëren en zijn gebaseerd op de wensen van de klant en de hoogte van het krediet. Transparantie en duidelijkheid als het gaat om de voorwaarden vindt hij belangrijk. “Bij ons is geen sprake van de beruchte kleine lettertjes.”

Op de website van SECASH kunnen belangstellenden snel een indicatie krijgen van de mogelijkheden en de kosten van een krediet, maar om het geld daadwerkelijk op de rekening gestort te krijgen is meer nodig. “Onze financiële dienstverlening is alleen beschikbaar voor klanten van SEPAY, ons zusterbedrijf. Simpel gezegd, degenen die in aanmerking willen komen voor een krediet moeten een pinautomaat van ons kopen of huren. Deze kosten verrekenen we met de afsluitprovisie, waardoor hier voor de klant geen extra kosten aan verbonden zijn. Daarnaast moet de onderneming minimaal twee jaar bestaan en we verstrekken nooit meer dan tien procent van de jaaromzet.”

Pinautomaat als spil

Die pinautomaat waar Roebersen op doelt is eigenlijk de spil van het concept, legt hij uit. “Doordat wij de pin-omzet van een bedrijf voortdurend in de gaten houden, kunnen we ook tijdig in actie komen als er betalingsproblemen ontstaan. In dat geval overleggen we altijd met de ondernemer en bekijken we hoe we de problemen het hoofd kunnen bieden. Dat is immers in ons beider belang. Pas als het systeem een seintje geeft dat bijvoorbeeld de pinbetalingen bij een ondernemer achter blijven gaan we kijken wat er aan de hand is.”

Door de bundeling van de krachten van SECASH en SEPAY is volgens Roebersen een concept ontstaan dat misschien niet uniek is in Nederland maar wel met elementen die soortgelijke ondernemingen niet hebben. “Dat komt doordat we onze expertise met betaal- en geldverkeer die we bij SEPAY hebben opgedaan, ook aanwenden in SECASH. Daar we al jaren met ondernemers samenwerken, kennen wij de mogelijkheden van de markt en weten we welke kansen er liggen. Wij helpen met hun investeringen, zodat zij hun pin-omzet kunnen vergroten. Dat is ook weer gunstig voor ons. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Tot nu heeft SECASH ruim tien miljoen euro als lening verstrekt, maar als het aan Roebersen en zijn collega’s ligt, wordt dat bedrag de komende twee jaar minstens tien keer zo hoog. “Afgelopen jaren zijn we vooral bezig geweest om onze technische mogelijkheden volledig te benutten. Zo hebben we het grootste deel van onze activiteiten geautomatiseerd. Nu we alle interne processen op orde hebben, staan we op het punt ons bedrijf en ons concept breder bekend te maken en flink te groeien.”

Meer informatie
www.secash.nl
www.sepay.nl