Interim managers worden regelmatig ingezet in transformatieprocessen.

De praktische toepassingen van het gedachtegoed van Supply Chain Management ontwikkelden zich maar langzaam. Dat vonden hoogleraar Jack van der Veen (Nyenrode Business Universiteit) en Michel van Buren ook zo ontstond het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP). “Het platform is eigenlijk uit frustratie ontstaan”, vertelt Michel van Buren. “We kenden elkaar van de ‘Supply chain professional van het Jaar’ verkiezingen, waarvan Van der Veen voorzitter is en ik jurylid.” Beiden vonden dat verbetering noodzakelijk was en ze hebben dit medio 2012 concreet gemaakt door 300 supply chain beslissers te benaderen voor hun platform. Met 50 mensen uit deze voorhoede is de SCELP-ambitie vastgesteld en begin 2013 werd gestart met de eerste drie thema’s: leiderschap, strategie en samenwerkingscultuur.

Stakeholderanalyse

Interim managers in de supply chain worden vaak ingezet bij de transformatie van logistiek naar supply chain management, of bij het verder optimaliseren van de supply chain binnen en tussen organisaties. Van Buren: “Het is belangrijk eerst goed de rol van de interim manager te definiëren. Wordt een verander-, crisis-, project- of functioneel lijnmanager gezocht? Een objectieve stakeholderanalyse vooraf helpt.” De interimmer moet bijdragen aan de vertaling van de algemene bedrijfsstrategie naar de supply chain. Supply chain management betreft een keten en de bijbehorende afdelingen of bedrijven zijn losse onderdelen die vaak niet onder hetzelfde management vallen.

Balans

“Dan wil Inkoop bijvoorbeeld goedkoop inkopen, maar Logistiek wil niet teveel voorraad. De kunst is het gezamenlijke doel voor ogen te houden en balans zien te vinden tussen tegenstrijdige belangen. Dát is supply chain management.” Vanuit de thema’s is voor strategie een stappenplan in ontwikkeling dat eerst aan de platformdeelnemers wordt voorgelegd. Daarnaast moeten organisaties worden omgebouwd van functioneel, verticaal denken en doen naar procesmatig, horizontaal denken en doen. Het inspirerende en directieve leiderschap moet zijn weg nog vinden in de supply chain. Als supply manager moet je leiderschap kunnen tonen zonder macht.

Wij-mens

Voor een goede samenwerkingscultuur is vertrouwen noodzakelijk. “Van ik-mens naar wij-mens, iemand die goed is in contacten en verbindingen. Een cultuur is ontastbaar, want het bestaat uit mensen. Hiervoor heb je een bepaald type leider nodig.” SCELP wil uitbreiden naar zes thema’s. “We zitten in de verkennende fase en zijn er nog lang niet. Er is in Nederland bijvoorbeeld nog geen hbo-opleiding of (hand)boek te vinden op dit gebied. We gaan voor de meest optimale en duurzame vorm van samenwerking tussen de spelers in dit veld”, besluit Van Buren.