Vervoeren van a naar b is niet heel ingewikkeld. Maar hoe zit dat bij geconditioneerd en bijzonder vervoer?

Willem Zonnevijlle is voorzitter van Transfrigoroute Holland, de overkoepelende organisatie voor geconditioneerd vervoer. Geconditioneerd vervoer beslaat tegenwoordig een flink deel van het totale vervoer. Toch maakt ook geconditioneerd vervoer moeilijke tijden door. Bestelpatronen zijn gewijzigd en de concurrentie uit Oost-Europa maakt het ook deze gespecialiseerde vorm van vervoer zeer lastig. Zonnevijlle blijft echter positief en vindt dat de sector zelf ook iets kan doen. “Als ondernemer moet je inspelen op de ontwikkelingen. Dan moet je constateren dat de Oost-Europese collega’s het vervoeren an sich goedkoper doen dan wij. Veel vervoerders van geconditioneerd lading richten zich daarom op fijnmazige distributie. Ze treden meer en meer op als full logistics provider, zodat ze een opdrachtgever alle activiteiten in de logistieke keten kunnen aanbieden. Warehousing, douane, verpakken, ompakken, orderpicken, alles.” Samenwerken met partners in de keten is daarbij een beproefd middel. En de keten bevat de nodige omvang en knowhow om onderscheidend te kunnen zijn.

Innovaties en ontwikkelingen blijven in het geconditioneerde vervoer de boventoon voeren. “Een grote focus is gericht op het in de hand houden van de kostprijs, bijvoorbeeld door ook te zoeken naar de combinatie met andere modaliteiten, zeker op de langere afstanden. Daarnaast blijven zoeken naar samenwerking met collega’s om het leegrijden nog meer tegen te gaan.” Maar niet alleen in samenwerking zit meerwaarde. Ook wordt er flink geïnvesteerd in technische ontwikkelingen. De huidige Euro 6-motoren bijvoorbeeld, om de uitstoot van fijnstof en NOx verder terug te brengen en daarmee ondermeer in te springen op de wens van de klant om steeds duurzamer te vervoeren.

Wetten en regels

De wet- en regelgeving voor geconditioneerd vervoer vraagt om een vinger aan de pols. Transfrigoroute Holland heeft dan ook als belangrijkste doel belangenbehartiging in Den Haag en Brussel. De F-gassenverorderdening bijvoorbeeld, gefluoreerde gassen die veel gebruikt worden in onder andere koel- en vriesinstallaties. De F-gassenverordening moet de emissie uit installaties tegen gaan. Maar er is meer: “Er ontbreekt bijvoorbeeld een Europees harmonisatiebeleid op het gebied van tol. Hierdoor moeten chauffeurs heel veel verschillende kastjes op de voorruit hebben in verband met de verschillende vormen van tol op veel Europese wegen. Waarom kan er niet één systeem met één tarief komen?” Hetzelfde geldt voor harmonisatie van de accijnzen op brandstof en het voeren van eenduidige maten en gewichten voor vrachtauto’s. Voor Transfrigoroute voldoende redenen voor een sterke belangenbehartiging namens haar leden koelvervoerders.

Beurzen en evenementen

Over specialisme gesproken, dat geldt zeker ook voor transport en logistiek rondom beurzen en evenementen. Christiaan van Luik, beleidsadviseur logistiek en supply chain bij TLN, onderschrijft dat. “Er zijn in Nederland maar een paar bedrijven actief in deze tak van sport. Het is complexe materie, er komt veel bij kijken. Standhouders op een beurs hebben soms heel specifieke eisen en die moet je als logistieke bedrijf goed kunnen ondersteunen.” Het vervoer van expositiemateriaal, maar vaak ook opbouwen en afbreken van de beursstand hoort er allemaal bij. Dat zijn in het geval van een grote, internationale beurs stands van over de hele wereld. Dat alleen al vraagt om een personeelsbestand met niet alleen chauffeurs, maar ook technici en monteurs. “Komt bij dat zo’n beurs vaak in binnensteden plaatsvindt en dat maakt het er voor het vervoer niet eenvoudiger op.”

Tijdsdruk

Tijd is een dimensie die altijd een rol speelt in logistiek en transport, maar bij beurzen en evenementen zich extra doet gelden. Christiaan van Luik: “Als een beurshal bijvoorbeeld druk gebruikt wordt, is er maar een korte tijd voor opbouw en afbouw. Dan moet de spullen wel op het juiste moment aanwezig zijn. Een paar uur of een halve dag later kan al funest zijn.” De snelheid waarmee gehandeld moet worden, kan voor een flinke piekbelasting zorgen, hoewel een goede planning in dezen ook van belang is. De rol van de logistieke dienstverlener wordt steeds groter en vraagt meer en meer samenwerking met andere partijen. Bezoekersstromen en veiligheid zijn punten die aandacht behoeven. “Op een beurs of popconcert komen veel mensen in een heel korte tijd. Daar moet veel voor geregeld worden en dan is het belangrijk om goed samen te werken.” Overigens gaat het niet alleen om beurzen en popconcerten: de nucleaire top die in maart in Den Haag wordt gehouden is voor studenten van de hogeschool in Breda een dankbaar logistiek studie-object.