De wereld om ons heen verandert voortdurend. Denk aan trends als technologisering, robotisering, globalisering, big data, weconomy, urbanisatie en thema’s als gezond en fit leven. De impact van deze trends op hoe wij met omgaan met arbeid, werkplekken en elkaar is enorm. En in deze veranderende wereld zal de rol van de facility manager ook ingrijpend veranderen.

De facility manager aan de ontwerptafel

Vijf jaar geleden had de facility manager nog meer een volgende rol, waarbij hij het beleid en de processen van bedrijven volgde om daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. Tegenwoordig is de facility manager veel meer sturend: nadenken over wat de beste en meest duurzame manier is om een gebouw in te richten, zelfs voordat het gebouw bestaat. En daarbij niet alleen kijken naar de architectonische aspecten, maar ook hoe het gebouw de komende decennia goed gefaciliteerd kan worden binnen een bepaald budget.

De facility manager zit vaker aan de ontwerptafel in plaats van in de uitvoering. Natalie Hofman, voorzitter van FMN (Facility Management Nederland): “Toch blijft die uitvoerende taak belangrijk en ook aan die kant wordt hard gewerkt. Zaken als hospitality en het faciliteren van werkplekken, IT, en op een andere manier nadenken over kantoorinrichting, zijn taken die de laatste jaren allemaal op het bord van de facility manager zijn gekomen.”

Verschuiving in de richting van demand manager

Hofman vervolgt: “Andersom zien we dat in de branche steeds meer wordt uitbesteed, bijvoorbeeld in de combinatie van diensten in de uitvoering. Dit zijn specialistische facilitaire dienstverleners, bijvoorbeeld bedrijven die alle diensten integraal leveren, zoals schoonmaak, catering en beveiliging en zorgen voor samenhang tussen deze disciplines. Dat vraagt van de facility manager om meer op afstand beleid te maken en de rol van demand manager in te nemen in plaats van regie en sturing”, vertelt Natalie Hofman.

De focus ligt meer op strategie

Deze situatie zorgt ervoor dat de facility manager dichter aan kruipt tegen het strategisch beleid: facility management wordt meer en meer een boardroom issue. Veel bedrijven begrijpen dat goed faciliteren van werknemers essentieel is. “Er zijn volgens mij genoeg groeimogelijkheden voor facility management, of dat nu gaat om specialisten in het leveren van facility management of om grote bedrijven met een facility manager in dienst.”

Op hbo’s en universiteiten wordt onderzoek gedaan naar deze ontwikkelingen en aangeboden aan facility managers. De opleidingen worden aangepast naar aanleiding van de ontwikkelingen in het vakgebied. Om de huidige generatie facility managers te helpen wordt veel kennis gedeeld. Er zijn veel congressen en initiatieven die ervoor zorgen dat men elkaar in het geval van complexe dossiers opzoekt en er samen probeert uit te komen.

Duurzaamheid 3.0: de circulaire economie en MVO

“Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker aspect in ons vakgebied, we gaan toe naar ‘Duurzaamheid 3.0’. Dat gaat echt over de circulaire economie en het duurzaam en maatschappelijk verantwoord omgaan met energiebronnen. We moeten inspelen op schaarste: dag en nacht het licht laten branden of onnodig stoken, bijvoorbeeld omdat een deel van het bedrijf niet gebruikt wordt, dat kan echt niet meer”, aldus Natalie Hofman.

Meer aandacht voor facility management

Dat vraagt veel van facility management, andere installaties in een gebouw, een andere manier van denken en een andere manier van faciliteren van medewerkers. “Er gaat zo’n 80 miljard euro per jaar om in deze branche. Toch denk ik dat nog niet iedereen even goed ziet hoe facility management bijdraagt aan de productiviteit van een bedrijf, want dat is zeker het geval.”

Hofman besluit: “Dat betekent dat we moeten zorgen voor meer bekendheid met het vakgebied, positieve voorbeelden goed te delen, de belangen van facility managers te blijven behartigen en aandacht te vragen voor dossiers die spelen in onze vak. Facility management is een prachtig vak: geen dag is hetzelfde, er zit volop toekomst in en het vak is nog lang niet uitontwikkeld.”