Wie tegenwoordig na zijn 65e verjaardag nog verzekerd wil zijn van een redelijk inkomen, ontkomt er bijna niet aan. Hoe kan je beleggen voor je pensioen?

Nieuwe wetten, nieuwe werkgevers

Elke drie à vier jaar krijgt ons land bij wet een nieuwe regering. En dat betekent nieuwe inzichten en nieuwe regels. Enerzijds mooi dat de voortdurend veranderende maatschappij de kans krijgt om geregeld nieuwe leiders te kiezen, anderzijds is ‘de regering’ op de lange termijn een onbetrouwbare factor. Een werknemer die nu aan het begin van een carrière staat wordt een AOW beloofd, maar of die belofte ook daadwerkelijk waargemaakt kan worden staat nog te bezien. Daarom is het belangrijk dat je kijkt naar de opties met betrekking tot beleggen voor je pensioen.

Bovendien zit tegenwoordig bijna niemand meer veertig jaar lang bij dezelfde werkgever. Dat heeft als consequentie dat pensioen niet netjes wordt opgebouwd. De conclusie is eenduidig: wie zijn of haar schaapjes op het droge wil hebben, doet er goed aan zelf een potje op te bouwen. Ook als je in loondienst werkt, beleggen voor je pensioen is essentieel voor een comfortabele oude dag.

Spreiding is het sleutelwoord

Als dan eenmaal het besluit is genomen om inderdaad te gaan beleggen voor je pensioen, volgt de vraag waarin. Wie snel rijk wil worden wedt op één paard. Dat moet dan wel het juiste paard zijn, want het tegenovergestelde geldt ook. Spreiden dus, om de risico’s van het beleggen over een groter oppervlak te delen. Onroerend goed is al sinds jaar en dag een belegging die als solide wordt ervaren. Hoewel tijdens de kredietcrisis duidelijk werd dat ook deze markt onderhevig kan zijn aan schommelingen, is het rendement over de lange termijn goed.

Beleggen in een huis

De ontwikkeling van de huizenprijzen is goed en iedere particulier kan dat zelf zien. Een Nederlandse eengezinswoning kostte in 1996 gemiddeld 100.000 euro. Vijftien jaar later is de prijs, ondanks de crisis, meer dan verdubbeld. Dat lijkt aantrekkelijk, maar andersom is een inflatie van 2,5% per jaar niet vreemd. Een huis dat nu wordt gekocht voor 275.000 euro is met een gemiddelde waardestijging van 4% over twintig jaar meer dan zes ton waard. Dit kan zeer interessant zijn als je wilt beleggen voor je pensioen. Met een inflatie van 2,5% is het echter niet eens een ton winst, die nog gedeeltelijk verdwijnt door onderhoud aan het huis. Al met al is een eigen huis een solide belegging, maar grote winsten mag de huiseigenaar niet verwachten. Traditioneel wordt onroerend goed gezien als een belegging met een laag risico en het rendement ligt tussen dat van aandelen en obligaties in.

De voor- en nadelen van duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen is met de zoektocht naar nieuwe energiebronnen voor veel beleggers een interessant onderwerp geworden. Milieu en klimaatverandering zijn geen ver-van-mijn-bedshow meer. Beleggen in bedrijven die zich in hoge mate met duurzaamheid bezighouden levert over het algemeen iets minder spectaculaire winsten op, maar kennen ook een wat lager risico. De uitgangspunten van zo’n bedrijf zijn vaak wat beter doordacht en gericht op de lange termijn. Vooral tropisch hardhout is een product waar nu veel vraag naar is, zeker als het FSC gecertificeerd is.

De keerzijde is dat bomen nu eenmaal tijd nodig hebben om te groeien en gevoelig zijn voor weersinvloeden en bosbranden. Beleggen in tropisch hardhout is eigenlijk een belegging voor een product dat pas over een jaar of twintig daadwerkelijk op de markt komt en hoe de markt er dan uitziet, is daadwerkelijk speculeren. Toch zien veel beleggers brood in het investeren in herbebossingprojecten en de prijsvorming van FSC gecertificeerd hout ontwikkelt zich de laatste jaren in ieder geval gunstig, gevoed door de sterk stijgende vraag. Het label ‘duurzaamheid’ gaat in dit geval ook op voor de belegger zelf: door te investeren in projecten waarin hardhout geproduceerd wordt zonder het regenwoud te kappen, draagt hij op twee manieren bij aan een betere wereld.

Beleggen in transport

Met de opkomst van nieuwe economieën als China en India stijgt ook de vraag naar het transport van allerlei overzee geproduceerde goederen. De fabriek van een Nederlandse ondernemer hoeft niet meer per se in Nederland of elders in Europa te staan. Met name het transport met zeeschepen is de laatste jaren booming. Op dit moment kan de vloot het werk nauwelijks aan. Wie wil beleggen in de scheepvaart, doet er ook in dit geval goed aan niet te beleggen in één enkel schip.

Ook hier geldt: spreid het risico, bij voorkeur door te participeren in een beleggingsfonds van schepen. De markt heeft al jaren dubbele groeicijfers en de verwachtingen zijn goed. Bedenk wel dat beleggen in schepen een langjarige belegging betreft, met een looptijd van minstens tien tot twaalf jaar.