Bij woningbouwcorporaties is werken in de cloud nog geen gemeengoed. Daar komt nu verandering in.

Er wordt de laatste jaren veel gediscussieerd over de toekomst van de woningbouwcorporatie. Bestuurders proberen in te spelen op de kortetermijneffecten van het kabinetsbeleid en hun organisaties hierop aan te passen. Zo ook op het gebied van IT, dat geen kernactiviteit, maar wel van groot belang is.

Om te voorkomen dat men overbodige capaciteit heeft of juist capaciteit tekort komt, kan werken in de cloud een goede optie zijn: men betaalt alleen voor de gebruikte capaciteit (Infrastructure as a service, kortweg Iaas). Door de infrastructuur als dienst af te nemen zijn geen investeringen in hardware meer nodig en is de nieuwste technologie sneller beschikbaar. Door het invoeren van ‘betalen voor gebruik’ ontstaat bovendien meer transparantie in kosten voor de IT-diensten. Zoals een YouTube-filmpje het zo mooi verwoordt: waarom een hele taxi kopen als je ook gewoon kunt betalen voor de rit?

Saas

Probleem was dat woningcorporaties door bezuinigingen van de overheid lang hebben stilgestaan waar het gaat om IT. Hierdoor worden zij nu pas actief en willen zij in toenemende mate cloud computing als basis voor het ICT-beleid hanteren. Reden voor leveranciers om bepaalde vastgoedprogramma’s geschikt te maken voor de cloud en deze aan te bieden als Saas (Software as a service). Daarbij huurt een bedrijf het gebruik van applicaties bij een cloudprovider. Dat gebeurt meestal in abonnementvorm. Dit kan vooral gunstig uitpakken bij software die voor veel bedrijven in grote lijnen hetzelfde is, zoals huurdersportalen in het geval van woningcorporaties: steeds meer woningbouwcorporaties kiezen ervoor om huurders zelf hun zaken online te laten regelen. Door de schaalgrootte kunnen de cloudproviders dergelijke diensten effectiever maken en goedkoper aanbieden. Dat maakt de toepassing ook interessant voor kleinere corporaties, voor wie licenties vaak vrij kostbaar zijn.

Weten met wie je in zee gaat
Een veelgehoord argument ten nadele van cloudcomputing is het vermeende gebrek aan veiligheid. De data zijn immers niet in eigen huis opgeslagen. Voor de bescherming van data bestaan echter formele processen die door een externe EDP-auditor – een gecertificeerde specialist op het gebied van informatiseringsprocessen – worden gecontroleerd. Zo weet een woningcorporatie zeker dat er zorgvuldig met zijn informatie wordt omgegaan, volgens gestandaardiseerde methoden en werkwijzen.