Uit onderzoek van de Stanford Institute for Economic Policy Research blijkt dat de productiviteit in de Amerikaanse conceptontwikkeling momenteel niet in lijn is met de innovatie. Moderne onderzoekers hebben veel moeite om dezelfde vaart erin te houden als de Thomas Edisons uit het verleden.

Trage innovatie

Het lijkt volgens de onderzoekers momenteel erg ingewikkeld om op goede ideeën te komen. En wanneer dit wel het geval is gaat het vaak om dure en onuitvoerbare projecten. Dit zorgt ervoor dat er een constante stijging in onderzoek nodig is om de matige economische groei in stand te houden.

Nicholas Bloom, professor economie aan de Stanford Graduate Business School, denkt dat de trage innovatie te maken heeft met de enorme ontwikkelingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor is het moeilijker geworden om nieuwe baanbrekende concepten te ontwikkelen.

“De gedachte dat een individu anno 2017 iets revolutionairs bedenkt zoals de locomotief is erg onwaarschijnlijk,” zegt Bloom. “Dit was honderd tot tweehonderd jaar geleden echter niet het geval, toen Edison bijvoorbeeld de gloeilamp uitvond. Als we nu aan innovatie denken komen we al snel bij Steve Jobs en de iPhone terecht, maar daar zat een heel team achter.”

Om de matige economische groei beter te begrijpen bestudeerden Bloom, collega Chad Jones, promovendus Michael Webb en professor John van Reenen van de Massachusetts Institute of Technology de onderzoeksproductiviteit binnen drie industriële takken: technologie, landbouw en medisch onderzoek. Daarnaast werden de onderzoeksinitiatieven van beursgenoteerde bedrijven onder de loep genomen.

Economische groei door conceptontwikkeling

In hun onderzoek gingen ze uit van de wijdverspreide gedachte dat economische groei een gevolg is van innovatie. Dus kortgezegd: hoe meer onderzoekers bezig zijn met conceptontwikkeling, hoe meer economische groei er verwezenlijkt wordt.

Het tegendeel bleek echter waar: de onderzoeksinitiatieven stegen substantieel, maar de productiviteit per onderzoeker daalde scherp. De matige economische groei in Amerika is volgens de onderzoekers dus te wijten aan inefficiënte conceptontwikkeling.

Specifiek gezien is het aantal Amerikanen dat zich bezighoudt met conceptontwikkeling twintig keer verdubbeld ten opzichte van 1930, maar de collectieve onderzoeksproductiviteit daalde met ongeveer 41 procent. “Het wordt lastiger om met goede nieuwe ideeën te komen, en de economie is dat enigszins aan het compenseren,” stelt Bloom. “De enige manier waarop we in staat zijn geweest om de economische groei in stand te houden was het inzetten van steeds meer onderzoekers.”

In het onderzoeksrapport wordt deze kwestie pijnlijk duidelijk. “Elke dertien jaar zijn de onderzoeksinitiatieven verdubbeld, maar de economische groei is nagenoeg gelijk gebleven.” Dit roept de vraag op of innovatie nog in dezelfde mate correleert met economische groei als voorheen.

De wet van Moore

Op alle vlakken vonden de onderzoekers hard bewijs over hoe de groeiende investering in onderzoek productiviteitsdaling maskeerde. Zelfs de wet van Moore werd weerlegd. Deze wet dicteert grofweg dat de computerkracht van chips elke twee jaar verdubbeld kan worden.

De onderzoekers ontdekten dat hoewel de wet van Moore standhield, er sinds 1971 zo’n 78 procent meer onderzoek is gedaan naar het ontwikkelen van computerchips. Het aantal onderzoekers moest dus flink verdubbelen om dezelfde vaart erin te houden, en dit gold ook voor andere industrieën zoals de landbouw.

Onderzoeksproductiviteit in de landbouw

Om de productiviteit in de landbouw te meten, vergeleken de onderzoekers de gewasopbrengsten met onderzoeksinitiatieven naar het verhogen van de oogst. De gemiddelde opbrengst verdubbelde tussen 1960 en 2015, maar hiervoor moest er wel tussen 25 en 33 procent meer onderzoek gedaan worden. Dit percentage verschilde per gewas en onderzoeksmethode, en de totale onderzoeksproductiviteit daalde gemiddeld met 4 tot 6 procent per jaar.

Beursgenoteerde bedrijven

Bij de beursgenoteerde bedrijven waren er enkele die sinds 1980 decennialang succesvol aan het innoveren waren. Maar het gros van 85 procent vertoonde een sterke productiviteitsdaling terwijl ze meer investeerden. Gemiddeld daalde de productiviteit in deze sector met 10 procent per jaar, en er zijn vijftien keer meer onderzoekers nodig om dezelfde economische groei in stand te houden als dertig jaar geleden.

Medisch onderzoek

Een vergelijkbaar patroon deed zich voor in medisch onderzoek. De onderzoekers vergeleken de investering in onderzoek naar nieuwe medicijnen met de gemiddelde levensverwachting als maatstaf voor productiviteit. Eenzelfde vergelijking deden ze bij het aantal sterfgevallen onder kankerpatiënten en de mate waarin er onderzoek naar de ziekte gedaan werd. Deze empirische data wekte dezelfde suggestie als bij de andere industrieën: het wordt steeds moeilijker om op goede ideeën te komen.

De resultaten zijn gepubliceerd in het onderzoeksrapport Are Ideas Getting Harder to Find?