De Nederlandsche Bank peilt elke twee jaar hoe het Nederlandse publiek denkt over eurobiljetten. Het laatste onderzoek onder ruim 1000 Nederlanders in 2017 laat zien dat 74% van de Nederlanders de vormgeving van de biljetten mooi vindt en dat men steeds meer vertrouwen heeft in de echtheid van de biljetten.

Waardering eurobiljetten

Bijna driekwart van de respondenten is positief over het uiterlijk van de eurobiljetten. Daarmee blijft de waardering voor onze bankbiljetten hoog. De waardering verschilt overigens per denominatie. Het nieuwe biljet van 20 euro, uitgegeven in november 2015, wordt door 29% van de respondenten het mooist gevonden. Slechts 3% vindt de 5 euro het mooist.

Vertrouwen blijft toenemen

Nederlanders hebben een groot vertrouwen in de echtheid van de eurobiljetten. Sinds 2005 neemt dit vertrouwen gestaag toe. Bij de laatste meting geeft 84% van de ondervraagden een rapportcijfer van 7 of hoger en 53% geeft zelfs een 8 of hoger. In 2015 was dit nog 79% respectievelijk 51%. Mede vanwege dit hoge vertrouwen heeft maar liefst 71% van de ondervraagden in de afgelopen vijf jaar niet één keer een bankbiljet op echtheid gecontroleerd. Het toenemende vertrouwen staat los van de ontwikkeling van de hoeveelheid valse eurobiljetten, die in de afgelopen twee jaar stabiel is gebleven.

Kwaliteit bankbiljetten op peil

In het algemeen zijn de ondervraagden tevreden over de kwaliteit van de eurobankbiljetten. Als gevraagd wordt hoe men de biljetten er uit vindt zien als het gaat om vuil, scheuren, tape et cetera, zegt 81% dat de biljetten netjes of heel netjes zijn. Dat geldt voor de euro 50 nog sterker: 85% van de ondervraagden beoordeelt deze biljetten als netjes of heel netjes. Het biljet van 5 euro komt er slechter af, want dan is nog maar de helft van de ondervraagden van mening dat deze biljetten netjes of heel netjes zijn.

Bron: DNB