Het financieel management bij pensioenfondsen is de afgelopen jaren flink geprofessionaliseerd als gevolg van de sterk veranderde en geïnternationaliseerde markt. Assetmanagers staan in de rij om hun diensten te verlenen aan de Nederlandse fondsen met hun grote pensioenpotten. En hoe kies je dan de juiste?

Grensoverschrijdend assetmanagement

Of het nu gaat om opkomende markten, duurzame energie, nieuwe technologie of onroerend goed: voor elke beleggingscategorie zijn er wel gespecialiseerde assetmanagers te vinden. Het is een markt die de afgelopen jaren flink gegroeid en geïnternationaliseerd is: de vele miljarden die de Nederlandse pensioenen te beleggen hebben, hebben aantrekkingskracht op assetmanagers uit de hele wereld.
“Assetmanagement is in de afgelopen jaren steeds internationaler geworden. De markt voor pensioenvoorzieningen wordt nu ook meer grensoverschrijdend”, zegt Hans Janssen Daalen, directeur van DUFAS, de Nederlandse belangenbehartiger voor vermogensbeheerders. Janssen Daalen doelt hiermee bijvoorbeeld op veranderende Europese en Nederlandse regels die het aanbieders van pensioenvoorzieningen onder de Europese IORP-richtlijn mogelijk maakt ook in andere landen te opereren. “Tevens wordt het voor multinationals met de APF mogelijk om grensoverschrijdend hun pensioenvoorzieningen te coördineren. Zo ontstaat er een mooi Nederlands exportproduct.”

De keuze voor een asset manager

Waar het voor kleine pensioenfondsen al langer gangbaar was om het beleggen van hun vermogen grotendeels uit te besteden, zien we dat nu ook steeds meer bij grotere fondsen. “Pensioenfondsen hebben steeds vaker een fiduciair manager aangesteld die niet altijd zelf gaat beleggen, maar die per beleggingscategorie beoordeelt wat de beste partijen zijn om aan uit te besteden”, zegt Janssen Daalen.
De fiduciair selecteert dus de assetmanagers. Pensioenfondsen kijken bij de selectie van een assetmanager uiteraard niet alleen naar het rendement dat het bedrijf heeft weten te realiseren in de afgelopen jaren. “Ook de stabiliteit van de organisatie wordt zorgvuldig onder de loep genomen: als je rendement hoog is, maar je hebt tegelijkertijd veel verloop, dan zijn die rendementen volgend jaar misschien wel weer verdwenen”, zegt Janssen Daalen.

Ten slotte zijn er nog de kosten die een rol spelen bij de keuze voor een assetmanager. Die zijn als gevolg van de toegenomen concurrentie behoorlijk gedaald. Beleggingsovertuiging “Het risico dat een assetmanager neemt moet aansluiten bij de beleggingsovertuiging van een pensioenfonds, je maakt dus goede afspraken over risicoparameters, over beleggingsinstrumenten en in welke landen of beleggingscategorieën je wel en niet wil beleggen.”

Principes Fiduciair Beheer

DUFAS zette de rechten en plichten van zowel pensioenfondsen als beheerders op een rij in de Principes Fiduciair Beheer die te vinden zijn op de website van de belangenbehartiger. “We zagen dat de markt voor assetmanagers snel was geprofessionaliseerd, maar dat veel pensioenfondsen nog met een kleine staf werkten. In onze handreiking bieden we beide partijen guidance, bijvoorbeeld over hoe de pensioenfondsen de regie kunnen houden”, zegt Janssen Daalen. “Je moet als pensioenfonds niet denken dat je bij uitbesteding niet meer naar je geld hoeft om te kijken.”