Lean Six Sigma wordt nu al vaak – met succes – toegepast bij verschillende bedrijven en instanties. Maar ook studenten hebben baat bij de methodiek, vooral als deze al tijdens de studie wordt aangeboden. Met een certificaat op zak wordt een student immers een stuk aantrekkelijker voor een toekomstige werkgever. Zeker als er binnen diezelfde organisatie nog een aantal zaken kunnen worden verbeterd.

Lean Six Sigma Academy

Fred van Houten is hoogleraar ontwerptechniek en productie- management aan de Universiteit Twente. In 2009 richtte hij, samen met een bedrijf dat Lean Six Sigma trainingen verzorgt, de Lean Six Sigma Academy op. Sindsdien zijn er ruim 600 studenten gecertificeerd met een zogeheten Green Belt. Daarmee heeft deze groep de kennis in huis om de methodiek toe te passen binnen een bedrijf. En dat is gunstig, stelt Van Houten. “We merken dat studenten ontzettend serieus worden genomen door bedrijven, die vaak moeite hebben om hoogopgeleiden te vinden. Als ze ontdekken dat een student kennis heeft van Lean Six Sigma en daarmee majeure problemen op de werkvloer kan wegvegen, is dat voor hen natuurlijk interessant. Een frisse blik helpt bovendien om routine te doorbreken.”
Het aanbieden van de methodiek tijdens de opleiding heeft dan ook veel effect. In de praktijk blijkt dat studenten regelmatig worden benaderd door bedrijven die specifiek op zoek zijn naar iemand met kennis van Lean Six Sigma.

Basiskennis statistiek is vereist

Toch moet Lean Six Sigma niet té vroeg in de opleiding worden aangeboden. “Er is sprake van een aantal randvoorwaarden. Voor het Lean gedeelte, het verbeteren van logistieke processen, is vooral gezond boerenverstand nodig. In feite kan iedereen dat leren. Six Sigma is echter een ander verhaal: studenten moeten onder meer een risicoanalyse kunnen doen en komen in aanraking met kreten als systeemanalyse en value stream mapping. Basiskennis van statistiek is daarom een vereiste”, aldus Van Houten.

Scholieren die net van de middelbare school komen, hebben die kennis niet paraat. Het aanbieden van een Green Belt cursus in het eerste jaar is dan ook niet realistisch. Het sorteert meer effect zodra Lean Six Sigma als aparte module in de masterfase wordt aangeboden, wanneer studenten aan hun eerste opdrachten buiten de deur beginnen en ook het afstuderen dichterbij komt. De stap om Lean Six Sigma in de praktijk te toe te passen, wordt dan een stuk kleiner.

Mogelijkheden van Lean Six Sigma

De Universiteit Twente is een van de eerste opleidingsinstanties die Lean Six Sigma implementeerde in het bestaande curriculum. Tegenwoordig biedt een aantal opleidingen een soortgelijke variant aan. Een goede ontwikkeling, al zou er nog een slag gemaakt kunnen worden door dergelijke cursussen aan te bieden aan – bijvoorbeeld – mbo-studenten. Het gaat weliswaar om een ander niveau, want een mbo-student komt niet in aanmerking voor een Green Belt certificering, maar er zijn legio mogelijkheden om lageropgeleiden kennis te laten maken met Lean Six Sigma. Juist die mogelijkheden zouden benut moeten worden. Van Houten: “Ook werknemers met een lagere functie vinden het interessant om te weten waar hun baas mee bezig is. Als we iets van de industrie in Nederland willen maken, dan is het belangrijk om de héle organisatie – conform de Lean methode – bij het proces te betrekken. Dat wordt nu eigenlijk nog te weinig gedaan.”