Hoewel iedere belegger uniek is, streeft men in de basis dezelfde zaken na: een veilige manier om geld te verdienen aan geïnvesteerd vermogen, en de flexibiliteit om op ieder gewenst moment over het geld te beschikken. Dat stelt Marten van Haren, CEO van beheer- en bewaarbedrijf EBC Plus. Hij legt uit hoe het bedrijf klanten helpt dat streven waar te maken.

“We zorgen ervoor dat we altijd rendement bieden vanuit een propositie die op dat moment actueel is.”

Marten van Haren

Marten van Haren

Wat maakt jullie manier van investeren bijzonder?

“Wij bieden automatische spreiding in onze portfolio. Dat wil zeggen dat we voor onze klanten continu de markt afspeuren naar de beste investeringsmogelijkheden. Die veranderen immers. Lijkt vandaag de beleggingsbeurs de beste investering; over drie jaar is het wellicht vastgoed. Desondanks kiest men er bij het beleggen in traditionele fondsen vaak voor om de investering te focussen op een bepaalde positie. Met als gevolg dat men de resultaten ziet teruglopen wanneer die specifieke positie slecht presteert. Snel overstappen is lastig, dus is men vaak te laat. Wij kiezen er bewust voor om dit anders te doen. Investeren zonder risico bestaat niet, maar het op een verstandige manier afdekken en spreiden ervan wel. Vanuit onze multi strategy gedachte kunnen wij klanten in principe iedere propositie aanbieden. Daar hebben we uiteraard goedkeuring voor van de Autoriteit Financiële Markten. Het is een flexibel one-stop shop fund waarbij klanten aan boord kunnen blijven omdat wij ervoor zorgen dat we altijd rendement bieden vanuit een propositie die op dat moment actueel is. Wil iemand echter (een deel van) het geld weer in gebruik nemen, dan bieden wij die mogelijkheid.”

“We staan op het punt om Artificial Intelligence-software te introduceren die het werk van 150 analisten even goed kan uitvoeren en het mogelijk maakt automatisch te traden.”

Waarom werken niet alle fondsen zo?

“Het feit dat we binnen de prospectus die wij aanbieden elke richting op kunnen, is heel waardevol: we mogen alles aanbieden aan de klant. Het is echter ook een uitdaging voor ons, omdat onze klanten zich veelal niet melden met de wens om in een specifiek energiefonds, vastgoedfonds of windmolenfonds te investeren. In plaats daarvan zijn ze op zoek naar een goed rendement, risicospreiding en flexibiliteit. Het is vervolgens aan ons om een verscheidenheid aan proposities te identificeren die dat mogelijk maken. Dat is een leuke uitdaging. Het idee achter de meer gebruikelijke toegewijde fondsen voor specifieke proposities is dat het beheerteam inhoudelijke expertise in huis heeft over een specifiek onderwerp. Een fonds waarmee men bijvoorbeeld in bananenplantages investeert, heeft analisten en traders in dienst die veel weten van die markt. Uiteraard is die kennis van belang, dus ook wij werken met de beste experts. Echter hoeven we die niet standaard in dienst te hebben. Wanneer de vastgoedmarkt het goed doet en we onze klanten een aantrekkelijke propositie willen bieden, benaderen we een expert om op projectbasis de deal te waarborgen. Daarnaast staan we op het punt om Artificial Intelligence-software te introduceren die het werk van 150 analisten even goed kan uitvoeren en het mogelijk maakt automatisch te traden. Zo combineren we de juiste expertise met lage overheadkosten.”

Over die kosten zijn jullie bijzonder transparant.

“Dat klopt, iedereen mag zien wat we doen. We benoemen de kosten voor de klant heel duidelijk en zijn open over onze uitgaven als bedrijf. Zo rekenen we standaard 2 procent emissiekosten en een minimale beheervergoeding die verschilt per fonds. Daar komen onze salarissen uit. Daarnaast werkt een groot deel van onze fondsen op basis van winstdeling met een maximaal percentage van 20 procent van de gerealiseerde winst. Wanneer we mooie resultaten realiseren voor onze klanten, gaat een deel van de fondswinst terug het bedrijf in. Hier zijn we graag open over, omdat deze structuur gecombineerd met onze lage overheadkosten indirect bijdragen aan meer rendement voor de klant. Bovendien is vertrouwen cruciaal. Beleggers zijn vaak sceptisch, bijvoorbeeld omdat ze in het verleden benadeeld zijn. Wanneer iemand 100.000 euro beschikbaar heeft om te beleggen, speelt logischerwijs de angst om dat geld te verliezen. Door een fonds aan te bieden met automatische spreiding, transparant te zijn over onze financiën en tot wel 90 procent van het ingelegde kapitaal te verzekeren, bieden wij veilige en solide investeringen waar klanten op kunnen vertrouwen.”

Rijksmonument en seniorenwoning

Het Seniorenwoonfonds draagt bij aan de transformatie van rijksmonumenten tot seniorenwoningen

U geeft aan dat klanten hun portfolio veelal door jullie laten samenstellen. Kunnen ze desgewenst wel invloed uitoefenen op de inhoud?

“Dat kan uiteraard, klanten zijn vrij om te kiezen. Binnen ons portfolio kunnen ze bijvoorbeeld investeren in olie en gas. Wanneer iemand echter aangeeft daar geen geld in te willen steken, dan doen we dat niet. In dat geval zoeken we een andere propositie en leggen we die voor aan de klant. Het mooie is dat dat dankzij onze multi strategy gedachte vanuit hetzelfde fonds kan. Wil iemand niet meer in energie investeren, maar wel in vastgoed, dan stroomt dat geld simpelweg van de ene propositie naar de andere binnen dat fonds. De beheerder houdt uiteraard toezicht op een juiste spreiding van het portfolio.”

Bieden jullie ook investeringen met een maatschappelijk rendement?

“Zeker. Wij ondernemen sowieso op een maatschappelijke verantwoorde wijze en doen dus nooit zaken met partijen die betrokken zijn bij bijvoorbeeld wapenhandel of kinderarbeid. Dat vinden we niet meer dan normaal. Daarnaast bieden we klanten de mogelijkheid om met hun investering actief een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij, zowel op sociaal als duurzaam vlak. Een goed voorbeeld daarvan is onze propositie in het Seniorenwoonfonds van de Stichting tot Behoud van Erfgoederen. Deze stichting transformeert rijksmonumenten tot seniorenwoningen met zorgfaciliteiten. Doordat bestaande erfgoederen behoed worden voor de sloophamer en worden hergebruikt, dienen we duurzame doelen. Daarnaast worden de panden zoveel mogelijk energieneutraal verbouwd. Doordat er geen gebruik van bankleningen wordt gemaakt kunnen we beleggers de zekerheid van eerste recht van hypotheek bieden, en toch een mooi rendement vanaf 7,6 procent. De zorgsector is sterk groeiend en dient een maatschappelijk doel.”

EBC+

Meer informatie
EBC Plus is AFM-geregistreerd als uitgezonderde beheerder.
www.ebcplus.nl
076 532 0718
info@ebcplus.nl