Economie

Recordwinst voor niet-financiële organisaties

De brutowinst voor belasting van niet-financiële bedrijven kwam in 2017 uit op 218,1 miljard euro. Dat was 21,5 miljard euro meer dan in 2016 en het hoogste bedrag sinds het begin van de metingen in 1995. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De brutowinst voor belastingen is gelijk aan de operationele winst plus het inkomen uit vermogen, zoals renteopbrengsten en dividenden, minus de betaalde rente en enkele

Nationale rekeningen bestaan 75 jaar

Dit jaar bestaat het systeem van nationale rekeningen precies 75 jaar. Begin 1943 werd er binnen het CBS een commissie samengesteld met als doel het opzetten van een nationale boekhouding. Dit wordt wel als het startpunt gezien van de huidige nationale rekeningen. Sindsdien geven de nationale rekeningen een volledig en geïntegreerd beeld van de nationale economie en spelen ze een cruciale rol in internationale vergelijkingen van economieën. De nationale rekeningen

De toekomst van het onderwijs is hybride

Net zoals het onderwijs voortdurend evolueert met het oog op de toekomst, is ook het beroep van leraar aan veranderingen onderhevig. Het lerarentekort blijft groot en jonge professionals – de toekomstige leraren – kijken anders aan tegen werk en carrière. Als gevolg hiervan ontstaat een anders soort leraarschap, waarbij het leraar zijn gecombineerd wordt met een baan in het bedrijfsleven, de overheid of als zelfstandige. Dit hybride leraarschap biedt vele

Meer mensen wisselen van beroep

Meer werkenden wisselen de laatste jaren van beroep. In 2017 waren er 937 duizend mensen tussen 15 en 75 jaar met een ander beroep dan het jaar ervoor. In de meeste gevallen ging het om een overstap naar een andere beroepsklasse, bijvoorbeeld van een pedagogisch beroep naar een zorgberoep. Dat meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers over wisseling van beroep. Sinds 2015 neemt het aantal mensen dat

Vrouw stabiele factor op boerderij

Het aandeel vrouwen dat werkzaam is in de landbouwsector schommelt sinds het jaar 2000 rond een derde van het aantal werkzame personen. In 2017 ging het om ruim 56 duizend vrouwen. De meesten waren werkzaam op familiebedrijven. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de Landbouwtelling van het CBS. In Nederland waren in 2017 –volgens de laatste landbouwtelling- 170 duizend personen regelmatig werkzaam in de landbouwsector. Van alle vrouwen die

Vier jaar omzetgroei in zakelijke en IT-dienstverlening

De omzet van de zakelijke dienstverleners steeg in het vierde kwartaal van 2017 met 5,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bij de IT-dienstverlening was dat 6,1 procent. De omzetstijging onder de IT-dienstverleners houdt al ruim vier jaar aan. In het derde kwartaal was de stijging nog iets hoger, respectievelijk 6,1 procent en 6,3 procent. Dit meldt het CBS in de kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening. Sterkere omzetgroei IT-dienstverleners in 2017,

Verzorgingsstaat bevordert sociaal contact

De verzorgingsstaat is goed voor sociaal contact. De gedachte dat dat afbrokkelt wanneer regeringen meer uitgeven aan sociale zekerheid, klopt niet, blijkt uit onderzoek van sociologen van de Radboud Universiteit dat in European Societies verschijnt. De sociologen analyseerden gegevens uit de European Social Survey (ESS) van ruim 250.000 individuen in meer dan 30 Europese landen over de periode van 2002 tot 2016. Sociaal contact Een vaak geopperde stelling in eerder

Voor het eerst in jaren minder bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2017 met 3,5 duizend gedaald. Dit is de eerste daling sinds 2008. Alleen het aantal 27- tot 45-jarigen met bijstand is afgenomen. Bij de 45-plussers was er nog een duidelijke groei. Ook onder personen met een niet-westerse achtergrond nam het aantal toe. Eind 2017 telde Nederland 461 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Duidelijk daling

Omzet autosector stijgt voor derde jaar op rij

De omzet in de auto- en motorbranche is in 2017 voor het derde opeenvolgende jaar toegenomen. Er werd ruim 4 procent meer omgezet dan in 2016. In de personenautobranche steeg de omzet het sterkst. Het aantal vacatures nam toe en ondernemers ervaren vaker een tekort aan arbeidskrachten. Dit meldt het CBS in de Kwartaalmonitor Auto- en motorbranche. In alle kwartalen van 2017 was de omzet hoger. Ook in het vierde

Meer omzet en werkgelegenheid in bouwsector in 2017

De omzet van de bouwsector nam in 2017 met 5,7 procent toe. Dit was het vierde jaar op rij dat de bouwomzet groeide. Het omzetniveau lag nog altijd een paar procent lager dan 2008, bij het begin van de crisis. Ook de werkgelegenheid is in 2017 verder toegenomen. Dit meldt het CBS in de nieuwe Kwartaalmonitor bouw. De omzet van bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw, waar het bouwen van

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'