De toekomstige veranderingen in het vertrouwen van data in de Cloud.

De meesten onder ons hebben het wel eens meegemaakt: een vastgelopen computer door een defect, computer virus of malware. Als urenlang stoeien op niets uitloopt, dan is de gebruikelijke herstel procedure om de computer schoon te vegen en opnieuw te installeren. Company reboot is hierop geïnspireerd. Company reboot is TNO’s methode om de ICT huishouding van een bedrijf, inclusief de koppelingen naar ketenpartners en werken op afstand, zo snel mogelijk te kunnen herstarten met behulp van huidige en toekomstige cloud diensten.

De methode onderscheid vijf typen IT faciliteiten, aangevuld met een beheerlaag voor deze vijf faciliteiten. Deze faciliteiten zijn: benodigde data en opslagcapaciteit, processing capaciteit, communicatieverbinding intern en naar zakelijk partners, werkplekinrichting en generieke faciliteiten (server en/of werkruimte, stroom, etc.). In de toepassing van deze methode blijkt dat de behoeften van marktpartijen zeer verschillend kunnen zijn. Afhankelijk van de behoefte blijkt de stand der cloud technologie in meer of mindere mate geschikt om erin te kunnen voorzien. Bijvoorbeeld, voor het creëren van ‘standaard’ werkplekken zijn veel mogelijke VDI, DaaS en thin client oplossingen beschikbaar. Terwijl voor control rooms het invullen van specifieke werkplekeisen (b.v. hoge resolutie, multi-screen, touch-screen) vanuit de cloud nog een hele uitdaging is.

Een drietal andere uitdagingen voor toepassing van huidige cloud diensten voor een company reboot zijn (1) flexibel herstel van beveiligde verbindingen naar ketenpartners, (2) een vertrouwde wijze om data in de cloud te zetten en te bewerken en (3) één beheersysteem over alle (private en public) cloud faciliteiten waaruit de totaaloplossing bestaat. Het goede nieuws is dat op elk van deze drie uitdagingen baanbrekende innovaties in opkomst zijn. Software Defined Networks technologie gaat het mogelijk maken voor netwerk service providers om op gecontroleerde wijze aanpassingen van (inter)nationale VPN verbindingen over te laten aan de netwerkbeheerders van haar klanten. De revolutie die live migration van virtuele servers het afgelopen decennium tot stand bracht in data centers gaat haar vervolg krijgen in live connection migration, wat een scala aan nieuwe toepassingen mogelijk maakt.

Op het vlak van het (ontbreken van) vertrouwen in data in de cloud verwachten we dat ons hedendaagse beeld volledig kan veranderen, kijkend naar ontwikkelingen m.b.t. homomorfische encryptie. In essentie biedt homomorfische encryptie de sleutel tot het uitvoeren van databewerkingen, zonder dat de opgeslagen data ontcijfert hoeft te worden. Dit maakt de hedendaagse vraag “waar staat de data?” ondergeschikt aan de fundamenteler vraag “wie kan de data bekijken of bewerken?”

Een derde tekortkoming van huidige cloud faciliteiten is de zeer beperkte interoperabiliteit. Migratie van virtuele servers of opgeslagen data van de ene (private of public) cloud naar de andere is vooralsnog toekomstmuziek. Ontwikkelingen van multi-cloud producten, zoals OpenStack, jcloud, maar ook producten van commerciële partijen, geven aan dat ook hier snel verbetering in zal komen. Ook hierdoor verwachten we veel nieuwe mogelijkheden, inclusief het realiseren van uniform beheer van cloud faciliteiten, in de toekomstige cloud.

Onderzoek van TNO op deze innovatieve gebieden zal er aan bijdragen dat company reboot, en in breder zin het creëren van virtual enterprises, tot de mogelijkheden zullen behoren in de Cloud 2.0.