Zijn werknemers hun salaris waard? Dit is een belangrijke afweging voor werkgevers. Om bedrijfsdoelen te bereiken is strategisch talentmanagement van cruciaal belang. “In het bedrijfsleven ben je een talent als je je geld waard bent”, vertelt hoogleraar Strategisch Talentmanagement Lidewey van der Sluis. In de praktijk betekent strategisch talentmanagement vooral de juiste keuzes maken.

Strategisch talentmanagement: inzetten van het juiste personeel

“Elk bedrijf heeft een missie, visie of doelstellingen en werknemers die hieraan bijdragen. Strategisch talentmanagement is het juiste personeel inzetten om de doelstellingen te bereiken”, vertelt Lidewey van der Sluis, die verbonden is aan de Nyenrode Business Universiteit. “Vergelijk het maar met op reis gaan. De vraag: ‘Waar gaan we naartoe?’ hangt samen met het doel. Daarna vraag je je af: ‘Met wie?’. Dat is waar strategisch talentmanagement komt kijken.”

Uiteindelijk moeten bedrijven personeel vinden dat het beste bij hun visie past. Volgens Van der Sluis gaat het bij het selecteren, binden en behouden van de juiste werknemer niet zozeer om talenten die iemand bezit, maar vooral om drive. “Talent hebben, zoals nodig is in sport of muziek, is op de arbeidsmarkt minder relevant. In het bedrijfsleven ben je een talent als je je geld waard bent. Je kunt dus een talent zijn door hard te werken.”

Doelstellingen van de organisatie staan voorop

Bij strategisch talentmanagement staan de organisatiedoelstellingen dus voorop, in tegenstelling tot people management waar het vaak draait om de groei van de werknemer. “Er moeten soms harde keuzes worden gemaakt: investeren in een werknemer moet wel wat opleveren voor de organisatie. Soms verleggen organisaties hun doelen en kunnen bepaalde mensen daar niet in mee. In dat geval kan uitstroom ook bij talentmanagement horen.”

In de praktijk gebeurt het regelmatig dat bedrijven inzetten op talentmanagement voor één bepaalde groep, bijvoorbeeld potentiële managers. “Al is dat aan het verschuiven door ontwikkelingen in de maatschappij. Vroeger bleven managers langer bij een bedrijf werken dan nu. De tijd van levenslang commitment is voorbij. Werkgevers letten steeds meer op de balans tussen de kosten en toegevoegde waarde per medewerker.”

Mensen en robots op de arbeidsmarkt, wie wint?

Een trend op dit moment is dat werk wordt overgenomen door robots. “Je ziet het in de zorg, in het onderwijs, maar ook in andere sectoren. Dat mensen concurreren met machines als productiefactor is van alle tijden, maar door technologische ontwikkelingen neemt dit een vlucht. Bij talentmanagement staan bedrijven steeds vaker voor de keuze: mens of robot? Uit de geschiedenis blijkt dat de creativiteit van mensen uiteindelijk niet te evenaren is door machines. Die creativiteit en verbeeldingskracht worden steeds belangrijker als competentie waarmee een mens toegevoegde waarde kan leveren.”

De functie van HR

Volgens Van der Sluis staat HR dus voor belangrijke keuzes: “De functie van HR is tegenwoordig ook het laten mee-ademen van de medewerkers met technologische ontwikkelingen, die ontwikkeling en veerkracht van medewerkers vergen. Als HR-professionals medewerkers weten te overtuigen dat zij deze veranderingen beter niet vanuit de verdediging maar vanuit hun kracht tegemoet kunnen treden, dan heeft de organisatie daar baat bij. En uiteindelijk de medewerkers zelf ook, want zij houden hun toegevoegde waarde.”