Bacteriën in mensen en dieren blijven antimicrobiële resistentie vertonen tegen middelen als antibiotica. Dat blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport van de European Food Safety Authority (EFSA) en de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Grote bedreiging voor de volksgezondheid

Het rapport belicht enkele opkomende problemen en onderstreept antimicrobiële resistentie (AMR) als een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Door AMR vermindert onder andere de effectiviteit van verschillende behandelmethodes in de gezondheidszorg.

Vytenis Andriukaitis, Europees commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid, benadrukt het belang van samenwerking: “De niveaus van AMR verschillen nog steeds binnen de Europese Unie. Om het gevecht te winnen moeten we de handen ineenslaan en strikte beleidsregels implementeren voor het gebruik van antibiotica binnen alle sectoren. Het is van vitaal belang dat we deze ambitie nieuw leven inblazen door te focussen op de hoofdaspecten van het EU One Health Action Plan tegen AMR.”

Groeiende antimicrobiële resistentie

Uit de bevindingen, die gebaseerd zijn op data uit 2016, kwam onder andere naar voren dat antibioticaresistentie in de pluimveesector is toegenomen. Dit ging voornamelijk om het antibioticum carbapenems dat volgens de EU-richtlijnen niet voor de veehouderij gebruikt mag worden. Daarnaast bleken bepaalde salmonellabacteriën resistent te zijn tegen een antibioticum dat bij mensen gebruikt wordt. Dit werd voor de eerste keer gerapporteerd in vier EU-landen.

Perspectieven van experts

“Het is zorgwekkend dat dat salmonella en de campylobacter-bacterie zulke hoge niveaus van AMR vertonen,” zegt Mike Catchpole, hoofdwetenschapper bij de ECDC. “Het feit dat we multiresistente bacteriën tegen blijven komen, betekent dat de situatie niet aan het verbeteren is. We moeten de oorsprong onderzoeken en de verspreiding van zeer resistente stammen voorkomen, zoals bepaalde vormen van salmonella.”

Marta Hugas, hoofdwetenschapper bij de EFSA, sluit zich aan bij Cathpole: “De detectie van resistentie tegen carbapenems in pluimvee en antibiotica die we gebruiken voor varkens is zorgwekkend. Deze antibiotica gebruiken we namelijk ook voor het behandelen van serieuze infecties bij mensen. Het is enorm belangrijk dat risicomanagers in alle gerelateerde sectoren op de hoogte zijn van deze bevindingen.”

Het onderzoeksrapport The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2016, is recentelijk gepubliceerd.