“Technologie vooropstellen in onderwijs is onverstandig”