De invloed van temperatuur op het consumentengedrag