Het is de hoogste tijd dat de bouwsector weer gaat innoveren. Op papier zijn daarvoor alle ingrediënten aanwezig, maar bouwbedrijven blijven vasthouden aan de strategie van strikte kostenbesparing die hen door de crisis hielp. Dat concluderen Killian McCarthy en Thijs Broekhuizen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij deden een jaar lang onderzoek naar de bouw en hielden daarvoor onder meer een enquête onder de vierduizend leden van Bouwend Nederland.

De financiële crisis veroorzaakte een hevige prijsconcurrentie in de bouw. Die ‘race-to-the-bottom’ had twee strategische gevolgen. Toegenomen concentratie in de sector als gevolg van faillissementen en fusies en overnames. En een gewijzigde investeringsagenda, waarbij kostenbesparing en uitbesteding de voorkeur kregen boven investeringen in nieuwe kennis en technologie. Beide ontwikkelingen zijn schadelijk voor de bouw, en daarmee voor de industrie en de hele Nederlandse economie, stellen McCarthy en Broekhuizen.

Advies: experimenteer

‘Ga dringend aan de slag met innovatie’, adviseert McCarthy de bouwsector. ‘Op dit moment lijken bouwbedrijven alleen maar op zoek naar manieren om kosten te besparen. Dat is broodnodig in tijden van recessie, maar je kunt een onderneming zo nooit laten groeien. De bouw moet investeren in nieuwe kennis, nieuwe technologie en nieuwe producten en diensten. De opbloei van de economie biedt bouwbedrijven ruimte om te experimenteren.’

Aan alle randvoorwoorden voldaan

Opvallend genoeg is in de bouw op papier aan alle randvoorwaarden voldaan om te komen tot succesvolle innovatie, concluderen de onderzoekers. McCarthy: ‘Alle ingrediënten zijn aanwezig: bouwbedrijven hebben het geld en de ervaring. Bovendien kent de bouw een cultuur en traditie van samenwerken. We zouden veel meer innovaties van deze sector mogen verwachten dan we terugzagen in ons onderzoek.’

Bron: Rijksuniversiteit Groningen