Steeds meer mensen wisselen van beroep. Dat maakte het CBS begin dit jaar bekend. In de meeste gevallen ging het om een overstap naar een andere beroepsklasse. Bijvoorbeeld van een pedagogisch beroep naar een zorgberoep. Denk je ook na over een beroepswissel en ben je benieuwd welk effect dit kan hebben op je gezondheid? Dan zal je de resultaten uit een onderzoek van Schotse wetenschappers waarschijnlijk interessant vinden.

Het blijkt namelijk dat er twee typen complexe beroepen zijn die je helpen tot na je 65ste een frisse geest te behouden. Beroepen gericht op dataverwerking, en beroepen waarbij je in dagelijks contact met anderen complexe taken uitvoert. De onderzoekers voerden hiervoor een analyse uit onder meer dan 1000 werknemers. Ze waren gemiddeld 70 jaar.

Welke beroepen zijn dat dan?

Complexe beroepen waarbij dataverwerking van belang is:

 • Architect
 • Bouwkundig ingenieur
 • Grafisch ontwikkelaar

Minst complexe beroepen waarbij dataverwerking van belang is:

 • Telefoniste
 • Serveerder
 • Constructiemedewerker

Complexe beroepen in omgang met anderen:

 • Chirurg
 • Advocaat
 • Reclasseringswerkerbtenaar

Minst complexe beroepen in omgang met anderen:

 • Schilder
 • Fabrieksarbeider
 • Boekbinder

Beperkt effect

Volgens de onderzoekers hebben de genoemde complexe beroepen een hoge stimulerende factor. Doordat deze beroepsbeoefenaars mogelijk tot op latere leeftijd meer prikkels ervaren, zijn ze in staat om mentaal scherp te blijven. Ze benadrukken wel dat het om een relatief klein effect gaat. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld het effect van niet roken op mentale scherpte.

Daarnaast is het nog maar de vraag of een complex beroep het brein activeert en scherp houdt, of dat het juist komt omdat de beroepsbeoefenaars van zichzelf al betere mentale skills hebben. Zelf denken ze dat het een beetje van beiden is.