Lees in deze publicatie meer over de huidige aanpak omtrent digitalisering op gemeenteniveau en in het onderwijs. Wat zijn de voordelen van de veranderende communicatie tussen de burger en overheid en welk belang is er bij informatieveiligheid?

Klik op de afbeelding om de e-paper te bekijken

Inhoudsopgave

Digitalisering van contact

Een gastbijdrage van Peter van de Wijngaart (Wij Verdienen Beter) over het veranderende contact tussen gemeenten en burgers.

  

Lees verder op pagina 2

'De gemeente van onze veranderende samenleving'

De snelle digitale ontwikkelingen vragen om een drastisch andere aanpak en een vergroot aanpassingsvermogen
van onze lokale overheid.Hoe ziet het parkeerbeleid er bijvoorbeeld uit wanneer zelfrijdende auto’s worden geïntroduceerd? En welke rol speelt 3D-printen in de toekomst bij de aanvraag van een bouwvergunning?

  

Lees verder op pagina 4

Hedendaagse communicatie tussen gemeente en burger

De verwachtingen van burgers en ondernemers van de gemeentelijke dienstverlening zijn sterk veranderd door ingrijpende ontwikkelingen in de informatietechnologie de afgelopen jaren.

  

Lees verder op pagina 8

Ambtenaar 2.0: 'digi-proof' vakmanschap

Burgerzaken was van oudsher het visitekaartje van de gemeentelijke overheid. Langzaamaan maken de ambtenaren van deze afdeling steeds meer plaats voor gedigitaliseerde afhandeling van zaken als een paspoortaanvraag of het sluiten van een huwelijk.

  

Lees verder op pagina 10

Informatiebeveiliging bij Nederlandse gemeenten

In 2012 richtten gemeenten gezamenlijk de IBD op: een informatiebeveiligingsdienst waarbinnen bestuurders in 2013 afspraken conform de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) dienen te hanteren.

  

Lees verder op pagina 12

Informatieveiligheid moet in het DNA van gemeenten

informatiebewustzijn (iBewustzijn) is noodzakelijk omdat iedereen verantwoordelijk is voor informatieveiligheid; van IT-experts tot baliemedewerkers, van bode tot burgemeester. Voor gemeenten is het belangrijk dat zij informatieveiligheid zien als onderdeel van het beleid en niet enkel werken met losse interventie.

  

Lees verder op pagina 14

Samenwerken aan digitalisering van het onderwijs

Leerlingen op hun eigen niveau te laten leren en werken is erg arbeidsintensief. Dankzij de slimme inzet van ICT, zoals het koppelen van leersystemen en leermodules wordt het steeds meer mogelijk.

  

Lees verder op pagina 16