Zelfsturende teams leiden niet tot meer gelijkheid onder collega’s