Om succesvol te zijn in industry 4.0 moet een organisatie IT hebben met meetbare resultaten. “Werk je nog niet met IT op basis van businesscriteria, dan is dit wel het moment om te schakelen”, aldus Anton Loeffen, CEO van IT-bedrijf Eshgro.

Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van industry 4.0?

“De ontwikkelingen gaan momenteel hard. Denk bijvoorbeeld aan robots, AI, IOT en 3D-printing. In het verleden ging IT over hogere efficiency en lagere kosten. Met de komst van industry 4.0 gaat het uiteindelijk om de impact van de dienst of het product op de klantbeleving. Daar komt bij dat nieuwe ontwikkelingen elkaar in een steeds hoger tempo opvolgen. Dit betekent dat een organisatie snel moet kunnen inspelen op steeds veranderende marktomstandigheden. Om dit soort technologieën goed toe te passen, is het cruciaal om beschikbare data slim in te zetten. Dat is een voorwaarde om de concurrentie voor te blijven. Het onderliggende IT platform dient daarom geënt te zijn op businesscriteria. Deze criteria bestaan onder meer uit de snelheid waarmee klantinformatie beschikbaar komt, kosten per geproduceerde eenheid of de toegevoegde waarde per transactie, klant en gebruiker per maand. IT wordt nu vooral aangestuurd op kosten van middelen zoals een virtuele server, opslagcapaciteit en connectiviteit. Een dergelijke IT oplossing is misschien schaalbaar, maar de directe koppeling naar de toegevoegde waarde voor de business ontbreekt. Als de IT niet op basis van businesscriteria wordt afgenomen is het onmogelijk om het aan te sturen, laat staan door te ontwikkelen naar het niveau van industry 4.0. De consequentie is dat een bedrijf niet snel kan inspelen op veranderingen in de markt, concurrentiekracht verliest en uiteindelijk minder omzet draait. Een wendbaar bedrijf heeft voortdurend wisselende vragen aan IT. Dat moet allemaal flexibel geleverd worden naar rato van productie, klanten en gebruikers. Zodanig dat de organisatie zich met de core business kan bezighouden.”

Wat is er nodig om industry 4.0 te implementeren?

“Bedrijven hebben leaseauto’s voor hun medewerkers of vrachtwagens voor transport. Die worden afgenomen op basis van functionaliteit. Bijvoorbeeld het aantal rolcontainers dat past in de vrachtwagen. De afrekeneenheid is prijs per kilometer. Waar het bedrijf zich niet mee bezig wil houden is hoe de auto gemaakt wordt. Welke carburateur of aandrijfriem heeft het, wat voor verzekering is noodzakelijk of wat er moet gebeuren bij onderhoudsbeurten? Die verantwoordelijkheid legt het bedrijf bij de leverancier. Zo werkt industry 4.0 ook met IT. Op basis van behoefte wordt een flexibel IT-pakket afgenomen op basis van businessfunctionaliteit en benodigdheden. De leverancier zorgt aan de achterkant dat alles werkt. De klant schaalt dagelijks de benodigde functionaliteit naar de business. Op die manier ondersteunt IT het bedrijf om haar bedrijfsdoelstelling te bereiken op basis van de businesscriteria.”

Hoe dragen jullie hieraan bij?

“Met onze gepatenteerde Cloud Configurator stellen onze klanten zelf de IT-oplossing samen, op basis van hun business requirements. Met Eshgro CSB Suite kunnen verantwoordelijken dagelijks bijsturen op basis van de door hen geformuleerde criteria. De focus, schaalbaarheid en transparante kostenstructuur maken dat zowel grote als kleine spelers de overstap naar ons platform maken. Bijkomend voordeel zijn de garanties op veiligheid en branchespecifieke compliance. De toetsing wordt altijd door onafhankelijke derden gedaan, zodat de klant kan vertrouwen op de kwaliteit. Als IT-leverancier ondersteunen we onze klanten op deze manier om succes te behalen!”

Meer informatie
www.eshgro.nl
info@eshgro.nl
0485 47 61 93