Meer bedrijfsvestigingen met minstens 10 personen in dienst