Als je wist dat het tonen van dankbaarheid een win-winsituatie oplevert voor zowel jouw leven als die van je collega’s, zou je het dan vaker doen? In een nieuw onderzoek van Portland State University is namelijk een verband gevonden tussen het tonen van dankbaarheid op de werkvloer en de fysieke en mentale gezondheid van de ‘gewaardeerde’ collega.

Gezondheidsvoordelen van dankbaarheid

Het onderzoek, dat bestond uit een steekproef onder een groep verpleegkundigen uit de Amerikaanse staat Oregon, laat zien dat waardering op de werkvloer voor betere nachtrust zorgt. Daarnaast blijkt dat gewaardeerde werknemers gemiddeld minder vaak hoofdpijn hebben en gezonder eten. De onderzoekers kozen ervoor verpleegkundigen te onderzoeken, omdat onder hen veel burn-outs zijn.

“Het werk van verpleegkundigen kan soms erg ondankbaar zijn. Naast fysiek zware verrichten hebben ze namelijk veel te maken met schreeuwende patiënten die niet op hun best zijn”, zegt hoofdonderzoeker David Cadiz. Hij is hoogleraar bedrijfskunde aan de Portland State University. “Wanneer ze dan wel bedankt worden voor hun werk kan dit erg motiverend werken.” Volgens Cadiz kunnen de bevindingen van het onderzoek dan ook helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven en het verminderen van werkuitval.

Win-winsituatie

“Dit soort onderzoeken geven inzicht in hoe we verpleegkundigen op een gezonde manier op de arbeidsmarkt kunnen houden. Verpleegkundigen zien hun beroep namelijk als een belangrijk onderdeel van hun identiteit en stellen de belangen van patiënten vaak boven die van henzelf.” Dankbaarheid vanuit die patiënten staat dan ook in direct verband met de werktevredenheid van verpleegkundigen. En het is al ruime tijd bekend dat mensen die tevreden zijn met hun werk beter voor zichzelf zorgen. Werkgevers die deze win-winsituatie begrijpen en erop inspringen kunnen positieve sociale en economische veranderingen in gang zetten.

Vanuit een organisatorisch, beleids- en leiderschapsperspectief zouden werkgevers dus volgens Cadiz de ruimte moeten vrijmaken om dankbaarheid te tonen. Dit moeten mensen zowel op formele als informele manieren kunnen doen. Bedrijven die deze ruimte niet vrijmaken kunnen daar grote financiële consequenties van ondervinden. “Werknemers die positieve feedback krijgen zijn gezonder, en dat heeft invloed op de omzet”, stelt Cadiz. “Het verminderen van hoofdpijn en andere stressgerelateerde klachten zorgt voor minder ziekteverzuim en vermindert de kosten voor vervangend personeel en overuren.” Op de lange termijn zorgt de kracht van dankbaarheid dus voor een gezonder en gelukkiger bedrijf.

De resultaten van het onderzoek zijn online gepubliceerd in The Journal of Positive Psychology.