De invloed van de mens-dier-relatie op dierenwelzijn