De invloed van hoopopgeleiden op het gemiddelde loon